Gönderen Konu: İki ilam arasında işleyen faiz için ayrı bir icra emri gönderilmesinin doğru olmadığı  (Okunma sayısı 314 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2263
  • Tşk.Sayısı: 136
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


İlamlı icra takibinde dayanak ilamın temyiz edilmesi ve tehiri icra kararı ile takip durmuş olsa bile faizin işlemeye devam edeceği-  İlam kısmen bozulsa bile borçluya gönderilen ikinci ilamın dosyaya sunulmasıyla birlikte dosya hesabı yapılmak suretiyle faizin hesaplanabileceği- İki ilam arasında işleyen faiz için ayrı bir icra emri gönderilmesinin doğru olmadığı- İki ilam arasında işleyen faiz için ayrı bir icra emri gönderilmesinin doğru olmadığı..Yargıtay 12. HD. T:25.02.2019, E:2018/5757, K:2019/2781
12. Hukuk Dairesi         2018/5757 E.  ,  2019/2781 K.


"İçtihat Metni"

.......

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlunun icra mahkemesine başvurusunda hakkında yapılan ilamlı icra takibinde, dayanak ilamın temyiz edilmesi ve tehiri icra kararına rağmen dosya borcunun ödendiğini, ancak alacaklı tarafından işlemiş faize yönelik 9.300,00 TL'lik icra emri gönderildiğini, icra emrine konu miktarın faize faiz yürütülmesine ve diğer ferilerine ilişkin mükerrer talep niteliğinde olduğunu belirterek icra emrinin iptalini talep ettiği, mahkemece; davacı-borçluya gönderilen 9.300,00 TL'lik faiz alacağına ilişkin icra emrinin .... bozulan ilk kararı ile, bozmadan sonra verilen ikinci kararı arasında asıl alacağa işleyen yasal faiz alacağına ilişkin olduğu, ancak ilk karar bozulduktan sonra, ikinci kararın verilmesi ile İİK.'nun 40. maddesi gereğince ilk karar ortadan kalktığından, iki ilam arasında işlemiş faizden sözedilemeyeceğinden faiz alacağına ilişkin icra emri düzenlenmesinin yanlış olduğu ayrıca, bilirkişi tarafından yapılan hesaplama sonucunda, davacı borçlu tarafından dosyaya 857,97 TL fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle icra emrinin iptaline karar verildiği, kararın alacaklı vekili tarafından temyiz edildiği görülmektedir.

Somut olayda ....Mahkemesi'nin kararının bozulmasına ilişkin ilam, alacaklı lehine olmakla, ilk kararın icraya konulmasıyla faiz işlemeye başlayacağından, tehiri icra kararı alınması sebebiyle takip durmuş olsa bile faizin işlemeye devam edeceği, ilam kısmen bozulsa bile ikinci ilamın dosyaya sunulmasıyla birlikte dosya hesabı yapılmak suretiyle faizin hesaplanabileceği tabiidir. Ancak iki ilam arasında işleyen faiz için ayrı bir icra emri gönderilmesi doğru olmayıp, yukarıda belirtildiği üzere, bu faizin icra emri yerine dosya hesabına eklenmek ve borçluya muhtıra gönderilmek suretiyle istenmesi mümkündür.

O halde mahkemece bu gerekçeyle icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken, faizin istenemeyeceğinden bahisle, hatalı bilirkişi raporuna dayanarak, şikayete konu icra emrinin iptaline karar verilmesi yerinde olmayıp bozmayı gerektirir ise de; sonuçta icra emrinin iptaline karar verildiğinden sonucu itibariyle doğru olan mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 44,40 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/02/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.
                                     
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32