Gönderen Konu: Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takibe itiraz halinde aracın trafikten men edilebileceği  (Okunma sayısı 529 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2413
  • Tşk.Sayısı: 138
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas
Twitter Twitter'da Paylas

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi


ESAS NO   : 2017/4025
KARAR NO   : 2018/7350   


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından, borçlu aleyhine taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan ilamsız takipte gönderilen örnek 8 ödeme emrine karşı borçlu, süresinde icra müdürlüğüne başvurarak, yetkiye, borca ve fer'ilerin  itirazı üzerine takip durduğunu, itirazın kaldırılması ya da itirazın iptali davasının açılmadığını, takibin  kesinleşmemesine rağmen  ** ** F68 plakalı aracın yakalanması nedeniyle  yakalama kararı kaldırılarak  aracın kendisine teslim edilmesine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece  takip kesinleşmeden haciz ve yakalama kararı verilmeyeceğinden bahisle  araç üzerine konulan haciz ve yakalama şerhinin kaldırılmasına karar verilmiş olup, anılan karar  alacaklı tarafından temyiz edilmiştir.   

İİK'nun 150/d maddesi, müşterek hükümlerden hemen önce ve ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin düzenlemeler içinde yer almış ise de, İİK'nun 150/g maddesi ile birlikte değerlendirilmesi halinde, İİK'nun 150/d maddesinin taşıt rehinlerinde de kıyas yolu ile uygulanması gerekir.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, taşıt rehninden dolayı rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takipte, takip talebi üzerine icra dairesince, İİK'nun 150/d maddesi uyarınca takibin kesinleşmesi beklenmeden satış hazırlıklarına başlanacağından, aracın yakalanmasıyla muhafazasına ve kıymet takdiri yaptırılmasına yasal bir engel bulunmamaktadır.


Somut olayda; alacaklının  hacizli yakalama şerhi ve kıymet takdiri yapılması  talebi icra müdürlüğünce  kabul edilmiştir. İcra müdürlüğünce aracın yakalanması ile ilgili işlem  yasaya uygun olmakla  şikayetin reddi gerekirken yazılı  gerekçe  ile kabulü isabetsizdir. Öte yandan rehnin paraya çevirlmesi yoluyla takipte   haciz aşaması olmadığından  mahkemece bulunmayan bir haczin    kaldırılmasına  karar verilmesi  de doğru değildir.

SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre alacaklının sair temyiz itirazının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.07.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32