İNFAZ (YATAR) ve DENETİMLİ SERBESTLİK HESAPLAMA PROGRAMI - 2019

Bu program sanığa verilen cezadan sonra ceza infaz kurumunda ve denetimli serbestlikte geçecek süreyi (yatarı) hesaplar. 

(PROGRAMIN SON GÜNCELLENME TARİHİ: 06 Ocak 2019)
Suç Tarihi:

 

01/06/2005 sonrası     01/06/2005 öncesi

 

01/07/2016 öncesi     01/07/2016 sonrası

 

 

Suç Türü:

 

Adi Suç     Terör Suçu      Aşağıdaki suçlar:

 

Kasten Öldürme(81,82), Eşe veya Üst-altsoya veya Kardeşe ya da Savunmasız Kişiye Karşı Yaralama ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama, Cinsel Suçlar(102vd.), Özel Hayata Karşı Suçlar (132 vd.), Uyuşturucu Ticareti(188), Anayasal Suçlar

 

 

Hükümlünün Yaşı:

15+     15-

 

 

Mahsup (Tutukluluk/Hükümlülük Süresi):

Yok     Var Gün

 

 

Tekerrüre Esas Sabıka Kaydı:

Yok     Var

 

 

Ceza Miktarını Yıl Ay Gün Olarak Giriniz:

 

YIL  AY  GÜN