Full version: Satış Memurlukları
1
 1. Satış Memuru olarak görevlendirilen Yazı İşleri Müdürüne Ücret Ödenip-Ödenmeyeceği Hususu
 2. satıştan sonra yapılacak olan işlemler
 3. Bilirkişi Raporu, Tevzii Çizelgesi, Banka Üst Yazısı Dokümanları...
 4. İİK.28 MADDE ŞERHİ
 5. Tapu kaydının yanlış olarak bildirilmesi sonucunda verilen karar
 6. TEREKE DOSYASINDA VERGİ DAİRESİNE İZİN VERİLEBİLİR Mİ
 7. Satış Memurluğundan ÇEKİLME !!! MÜMKÜN MÜ?
 8. KISITLININ TAŞINIR MALININ SATILMASINDA KDV ve İHALE DAMGA VERGİSİ DURUMU
 9. KISITLI HİSSESİNİN PAZARLIK YOLUYLA SATIŞI
 10. İzaleyi Şüyuu Tevzii Tablosu Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler?
 11. İzale-i Şüyuu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası ve Satış İşlemleri
 12. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İLİŞİĞİ HAKKINDA GENELGE
 13. MASRAFLAR
 14. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ BİLİRKİŞİ RAPORU
 15. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ, ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TAHLİYE EMRİ TEBLİĞİ
 16. sulh hukuk mah. kararından sonra davalı murisin mirasçıları hisselerini davacıya
 17. HİSSEDAR ÖLMÜŞ, BANKA VADELİ HESAP AÇAMIYOR - ACİL YARDIM.
 18. hissenin birinde haciz olması -- Acil Yardım...
 19. HİSSEDARLARA ÖDEME
 20. Satış dosyası ne zaman işlemden kaldırılır?
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal