Gönderen Konu: Kambiyo Senetlerine Özgü Takipte İhtiyati Haciz, Ödeme Süresi Dolunca (10 gün) Kesin Hacze Dönüşür  (Okunma sayısı 9470 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 1983
 • Tşk.Sayısı: 132
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

23. Hukuk Dairesi         2014/3346 E.  ,  2014/8230 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Adana 4. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 19/12/2013
NUMARASI : 2013/400-2013/598

Taraflar arasındaki asıl ve birleşen sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen dosyada şikayetin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde asıl ve birleşen dosyada şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-K A R A R-
Asıl dosyada şikayetçi vekili, borçlu T. Hidrolik Ltd. Şti. hakkında yaptıkları icra takibinin 17.06.2013 tarihinde kesinleştiğini, borçlu şirketin üçüncü kişi olan .. Yeni Mağazacılık A.Ş.'deki hak ve alacaklarının üzerine haciz konulması için 20.06.2013 tarihinde 89/1 haciz ihbarnamesinin tebliğ edildiğini, aynı borçlu hakkında şikayet olunan banka tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takipte ihtiyati haciz kararı alınarak 17.06.2013 tarihinde .. Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye tebliğ edildiğini, şikayet olunan bankanın takip dosyasında 13.06.2013 tarihinde borçluya tebligat yapıldığını ve takibin 23.06.2013 tarihinde kesinleştiğini, müvekkilinin icra takibi daha önce kesinleştiği için sıra cetvelinin müvekkilinin takip dosyasında yapılması gerektiğini ileri sürerek, işlemin kaldırılmasını veya düzeltilmesini talep ve şikayet etmiştir.

Birleşen dosyada şikayetçi vekili, şikayet olunan bankanın haczinin kesinleşme tarihinin müvekkilinin takip dosyasındaki kesinleşme tarihinden sonra olduğundan müvekkili alacağının ilk sırada olması gerekirken sıra cetvelinde şikayet olunanın ilk sıraya alındığını, sıra cetvelinin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, işlemin kaldırılmasını veya düzeltilmesini, müvekkili alacağının ilk sıraya alınarak gelen paradan dosyalarına ödeme yapılmasını, aksi halde garameten paylaşım yapılmasını talep ve şikayet etmiştir.

Asıl ve birleşen dosyada şikayet olunan vekili, şikayetçinin haciz ihbarnamesinin 20.06.2013 tarihinde tebliğ edildiğini, müvekkilinin takip dosyasından gönderilen ödeme emrinin borçlu şirkete 13.06.2013 tarihinde tebliğ edildiğini, itiraz süresinin 5 gün olup 18.06.2013 tarihinde kesinleştiğini, itiraz süresi 10 gün kabul edilse bile 24.06.2013 tarihinde kesinleştiğini bu durumda bile hacizler aynı tarihte olduğundan garame yapılması gerektiğini savunarak, şikayetin reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; Adana 8. İcra Müdürlüğü'nün yazısıyla ilk haciz koyan dairenin Adana 2. İcra Müdürlüğü olması sebebiyle derece kararının bu İcra Müdürlüğü'nce yapılması gerektiğinden dosyaya gönderilen paranın 2.İcra Müdürlüğü'ne iade edildiği ve Adana 2. İcra Müdürlüğü'nce sıra cetveli yapıldığı anlaşılmış olup, Adana 2. İcra Müdürlüğü'nce sıra cetveli yapılması işlemi usul ve yasaya uygun olduğundan ilk haciz Adana 2. İcra Müdürlüğü'nce konulduğu gerekçesiyle, asıl dosyada şikayetin reddine, birleşen dosyada ise sıra cetveline itirazın reddine karar verilmiştir.

Kararı,asıl ve birleşen dosyada şikayetçi vekili temyiz etmiştir.

Şikayet, asıl ve birleşen dosyada sıra cetveline ilişkindir.

Sıra cetveli düzenlenirken kesin hacizlerin infaz tarihlerine, ihtiyati hacizlerin ise kesinleşme tarihlerine bakılır. İhtiyati haczin kesinleşmesi için ödeme süresinin geçirilmesi gerekir. Eğer İİK'nın 100. maddesindeki şartlar mevcutsa, ilk hacze iştirak de mümkündür. İhtiyati hacizlerin kendi aralarında önce veya sonra konulmuş olmaları, İİK'nın 268. maddesindeki özel durum dışında sonuç doğurmaz. Bu durumda İcra Mahkemesi'nce ilk kesin haciz ya da ilk kesinleşen ihtiyati haciz ile (eğer varsa) buna iştirak edebilecek hacizler belirlenmeli, sıra cetveli bu hacizlerin tarihleri ve oluşan usulî müktesep haklar da dikkate alınarak düzenlenmelidir.

Asıl ve birleşen dosyada şikayet olunan banka tarafından kambiyo senedine dayalı olarak 05.06.2013 tarihinde ihtiyati haciz kararı alındığı, 10.06.2013 tarihinde Adana 2. İcra Müdürlüğü'nün 2013/5741 Esas sayılı dosyası ile kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe geçilerek borçlunun üçüncü kişideki alacağına ihtiyati haciz konulduğu, ödeme emrinin borçluya 13.06.2013 tarihinde tebliğ edildiği görülmüştür. İİK'nın 168. maddesi uyarınca kambiyo senetlerine özgü takip yolunda ödeme emrine karşı itiraz ve şikayet süresi 5 gün, ödeme süresi 10 gün olup, bu takip şeklinde ödeme süresi geçmeden kesin haciz (İİK m.78/1) konulamayacağından, henüz kesin haciz yetkisine sahip olmayan alacaklının ihtiyati haczi 5 günlük itiraz ve şikayet süresinin geçmesiyle değil, İİK'nın 264. maddesi uyarınca 10 günlük ödeme süresinin geçmesiyle kesinleşerek, sıra cetveli açısından kesin haczin hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Buna göre şikayet olunan bankanın ihtiyati haczinin 23.06.2013 tarihinde mesai saati bitiminde kesinleştiği sabittir. Şikayetçi alacaklı tarafından faturaya dayalı başlatılan Adana 8. İcra Müdürlüğü'nün 2013/5505 Esas sayılı başlatılan ilamsız icra yoluyla takipte ise; borçluya 10.06.2013 tarihinde ödeme emrinin tebliğ edildiği takibin kesinleştiği, şikayetçi tarafça ......A.Ş.'ne gönderilen 89/1. haciz ihbarnamesinin faks yolu ile 18.06.2013 tarihinde ulaştığının ......A.Ş'nin Adana 2. İcra Müdürlüğü'nün 2013/5741 Esas sayılı dosyasına verdiği 15.06.2013 tarihli cevabı yazı ile bildirildiği anlaşılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında; mahkemece, ilk haciz asıl ve birleşen dosyada şikayetçinin haczi olmakla sıra cetvelinin şikayetçinin takip dosyasında düzenlenmesi gerektiği ve asıl ve birleşen dosyada şikayet olunan bankanın takibinin kambiyo senedine dayalı olarak başlatıldığı ve İİK.'nın 100. maddesinde belirtilen ve ilk hacze iştiraki sağlayan belgelerden herhangi birine dayanmadığı gözetilerek asıl ve birleşen dosyada şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı olarak şikayet olunan bankanın ihtiyati haczinin 5 günlük sürenin geçmesiyle kesinleştiğinin kabulü ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl ve birleşen dosyada şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, şikayetçi yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

rambetiko

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • İleti: 253
 • Tşk.Sayısı: 15
 • Cinsiyet: Bay
peki ihtiyati haciz olmazda normal kambiyo takibinde kesinleşme hangi sürenin bitimiyle gerçekleşir

ab144421

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • Avatar Yok
 • İleti: 38
 • Tşk.Sayısı: 0
 • Cinsiyet: Bay
Yine aynı şekilde ödeme süresi olan 10 günden sonra takip kesinleşir.

rambetiko

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • İleti: 253
 • Tşk.Sayısı: 15
 • Cinsiyet: Bay
baki kuru kitabında takibin 5 gün geçmesinden sonra kesinleştiğinden bahsetmekte ki bende bu düşüncedeyim. o zaman 5 günlük sürenin bir anlamı kalmaz. kambiyo takiplerinde takibin kesinleşmesi ile haciz isteme yetkisinin ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. mahkemelere ve 100 madde istemlerine takibin kesinleşme tarihini 5 gün sonrasını belirterek yazıyorum

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33