Gönderen Konu: İCRANIN GERİ BIRAKILMASI  (Okunma sayısı 1708 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 961
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI
« : 14 Şubat 2017, 20:29:38 »
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

        T.C.
   YARGITAY
   12. Hukuk Dairesi
                     
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
Y A R G I T A Y   İ L A M I

ESAS NO   : 2014/23064
KARAR NO   : 2014/30824   

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ   : Mersin 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ      : 10/04/2014
NUMARASI      : 2014/71-2014/159
DAVACILAR      : BORÇLULAR    :Rabiye Kocaoğlu, Mehmet Kocaoğlu
DAVALILAR      : ALACAKLILAR:İlker Şeker, Ramazan Alişan

   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı Ramazan Alişan tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Armağan Keskin Sarıbaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
   Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
   Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinin kesinleşmesinden sonra zamanaşımının oluştuğu iddiasıyla borçlular tarafından sair talepler ile birlikte İİK'nun 71 ve 33-a maddeleri uyarınca icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasının ve hacizlerin kaldırılmasının istendiği, mahkemece icranın geri bırakılmasına ve hacizlerin kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
   İİK'nun 33/a-2. maddesi uyarınca; “Alacaklı, icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra, zamanaşımının vaki olmadığını ispat sadedinde ve 7 gün içinde umumi mahkemelerde dava açabilir. Aksi takdirde icrası istenen ilamın zamanaşımına uğradığı hususu kesin hüküm teşkil eder.” Buna göre icra mahkemesince zamanaşımı itirazının kabulüne karar verilmesi ile icra takibi son bulur. Ancak, bunun için alacaklının İİK'nun 33/a-2.maddesine göre yedi gün içinde dava açıp açmayacağı beklenmelidir. Dava için maddede öngörülen yedi günlük sürenin bitimine kadar icra takibi olduğu yerde durur. Alacaklı bu süre içinde dava açarsa, bu davanın sonucuna değin takip durmaya devam eder. Alacaklı bu davayı kazanır ise, icra takibine devam edilir. Yedi gün içinde dava açmaması ya da açıpta davanın reddi halinde ise icranın geri bırakılması kararı, takibin iptaline ilişkin sonuçları doğurur. Bir diğer anlatımla dosyada mevcut hacizler kalkar. Bu durumda anılan süreç tamamlanmadan icranın geri bırakılması kararı ile birlikte hacizlerin de kaldırılmasına karar verilemez.
   O halde mahkemece zamanaşımı şikayetinin kabulü ile icranın geri bırakılmasına karar verilmesiyle yetinilmesi gerekirken, hacizlerin de kaldırılması yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ   : Alacaklı Ramazan Alişan'ın temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/12/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33