Gönderen Konu: ÇEKİN YASAL UNSURLARI  (Okunma sayısı 432 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 903
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
ÇEKİN YASAL UNSURLARI
« : 14 Ekim 2018, 22:22:19 »
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2016/15495

Karar Numarası: 2018/482

Karar Tarihi: 08.02.2017

İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİNDE ÇEKİN YASAL UNSURLARI - Çekin, Kambiyo Senedi Vasfını Taşıyabilmesi İçin, Keşide Yeri Unsurunu İçermesi Gerektiği - Çeklerde Keşide Yerinin Hiç Bir Duraksamaya Yer Vermeyecek Şekilde Anlaşılabilir Olması Koşulu İle Kısaltılmış Olarak Yazılmış Bulunması Sebebiyle Çekin Geçersiz Sayılamayacağı - Çekte Keşide Yerinin D.Bakır Olarak Yazıldığı - Bu Kısaltmanın Herkes Tarafından Diyarbakır Olarak Anlaşılabilir Olduğu- Türkiye'de D. Bakır Kısaltması İle Anlaşılan Başka Herhangi Bir Yer Olmadığı - Çekin Yasal Unsurlarının Tamam Olduğu

ÖZETİ: Çekte keşide yeri D.Bakır olarak yazılmış olup bu kısaltmanın herkes tarafından Diyarbakır olarak anlaşılabilir olduğu ve Türkiye' de D. Bakır kısaltması ile anlaşılan başka herhangi bir yer olmadığı da gözetilerek çekin yasal unsurlarının tamam olduğu gözetilerek işin esasına girilmesi gerekir.

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-KARAR-

Davacı vekili, 5941 sayılı Çek Kanunu'ndan kaynaklanan yasal ödeme tutarının tahsili amacı ile davalı banka aleyhine Kayseri 5. İcra Müdürlüğü' nün 2015/519 Esas sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi başlatıldığını, davalı bankanın takibe itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptaline ve davalının alacağın %20' sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, takibe konu olan iki adet çekin yasal yükümlülük tutarının ödenmesinin mümkün olmadığını, söz konusu takip dayanağı belgelerin çek vasfını taşımadığını, keşide yerinin çekin zorunlu unsurlarından olduğunu, çek vasfında olmayan bir belgenin yasal yükümlülük tutarının da ödenmesinin söz konusu olmayacağını belirterek, davanın reddini ve davacının kötü niyet tazminatına mahkum edilmesini istemiştir.

Mahkemece, 6102 sayılı TTK' nun 780. maddesinin 1-e maddesine göre çekin, kambiyo senedi vasfını taşıyabilmesi için, keşide yeri unsurunu içermesi gerektiği, takibe konu çeklerde keşide yerinin "D. BAKIR" şeklinde yazıldığı, 14/12/1992 günlü ve 1991/1 - 1992/5 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında açıklandığı üzere, kısaltılmış olarak yazılan keşide yerinin hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde açık olarak gösterilmesinin kanuni gereklilik olduğu, takip dayanağı belgelerde bu ilkeye aykırılık bulunduğundan bu belgelerin çek niteliğinde kabul edilemeyeceği, çek niteliği bulunmayan belgelere dayanılarak davalı bankanın çek yaprağı yasal sorumluluk bedeli ödeme yükümlülüğünün olmadığı gerekçesiyle, davanın ve koşulları oluşmayan tazminat talebinin reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

14.10.1992 tarih 1992/1 E. 1992/5 K. sayılı İBK' da belirtildiği üzere çeklerde keşide yerinin hiç bir duraksamaya yer vermeyecek şekilde anlaşılabilir olması koşulu ile kısaltılmış olarak yazılmış bulunması sebebiyle çek geçersiz sayılamaz. Somut olayda dava konusu çekte keşide yeri D.Bakır olarak yazılmış olup bu kısaltmanın herkes tarafından Diyarbakır olarak anlaşılabilir olduğu ve Türkiye' de D. Bakır kısaltması ile anlaşılan başka herhangi bir yer olmadığı da gözetilerek çekin yasal unsurlarının tamam olduğu gözetilerek işin esasına girilerek karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde d
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33