Yenilemede harç

Başlatan WatchAndLearn, 06 Aralık 2018, 13:09:08

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_WatchAndLearn
Müdürlerim Müdürlüğümüzde borçlu hakkında 2009 yılında takip açılıyor (ilamsız) süresinde  itiraz nedeni ile takip durduruluyor. Daha sonrada takipsizlik ile işlemden kaldırılıyor. Bu güne kadar da bir işlem yapılmıyor. Şimdi alacaklı vekili takibin yenilenmesini ister. İtirazın kaldırılmasına ilişkin bir karar da ibraz etmiyor. Bu durumda Yenileme harcı almalımıyız almamalımıyız? Cevaplarınız için teşekkürler.

avatar_IŞIKDEMİR
Harçtan ziyade bakacağınız daha farklı hususlar var bence dosyada.

T.C.
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/1784
K. 2004/4153
T. 14.9.2004

• İLAMSIZ İCRA YOLU İLE TAKİP ( Alacaklının Bir Yıllık Sürenin Geçmesi İle İtirazın İptali davası Açmaması - Bir Daha Aynı Alacaktan Dolayı İlamsız İcra Yolu İle Takip Yapamayacağı )

• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILMAMASI ( Bir Yıllık Sürenin Geçmesi - İlamsız Takip Düşeceğinden Alacaklı Aynı Alacaktan Dolayı Yeniden İlamsız Takip Yapamayacağı )

• İLAMSIZ TAKİBİN DÜŞMESİ ( Alacaklının Bir Yıllık Sürenin Geçmesi İle İtirazın İptali davası Açmaması - Genel Hükümlere Göre Zamanaşımı süresi İçinde Alacağını Dava Etmek Hakkının Saklı Olduğu )

2004/m. 67

ÖZET : İİK.nun 67/I. maddesindeki, bir yıllık sürenin geçmesi ile itirazın iptali davası açılmamışsa ilamsız takip düşeceğinden alacaklı aynı alacaktan dolayı yeniden ilamsız takip yapamayacaktır. Bir yıllık süreyi geçiren alacaklının, genel hükümlere göre zamanaşımı süresi çinde alacağını dava etmek hakkı saklıdır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı alacaklı, U 1. İcra Müdürlüğü'nün 2003/110 sayılı dosyası ile 14.1.2003 tarihinde davalı Şahin aleyhine ilamsız icra takibine girişmiş, borçluya ait 64.FA.904 plakalı aracın parça ve işçilik bedeli olarak 4.9.2000 tarihli faturaya dayalı 214.695.000 TL. asıl alacak, 346.680.000 TL. işlemiş faiz olmak üzere toplam 561.375.000 TL.nın tahsilini talep etmiştir. Borçlunun takibe itirazı üzerine duran takip nedeniyle itirazın iptali ve takibin devamı için süresinde iş bu dava açılmıştır.
Davalı borçlu tarafından dosyaya ibraz olunan belgelerden davacının daha önce 27.6.2001 tarihinde 4.9.2000 tarihli olan aynı faturaya dayanarak borçlu aleyhine U 2. İcra Müdürlüğü'nün 2001/3756 sayılı dosyası ile yine ilamsız icra takibine giriştiği, borçlunun 11.7.2001 tarihli itirazı üzerine takibin durduğu, alacaklının itiraz üzerine duran ilamsız icra takibine karşı İİK.nun 67/VI. maddesine göre 6 aylık yasal süresi içinde itirazın kaldırılması yoluna başvurmadığı gibi İİK.nun 67/I. maddesinde öngörülen 1 yıllık süre içinde itirazın iptali davası da açmamıştır. İİK.nun 67/I.maddesindeki bir yıllık sürenin geçmesi ile ilamsız takibin düşeceği kuşkusuzdur.
İİK.nun 67/IV. maddesindeki altı aylık süre içinde itirazın kaldırılmasını istememiş olan alacaklı bir daha aynı alacaktan dolayı ilamsız icra yolu ile takip yapamayacağı gibi, bir yıllık sürenin geçmesi ile itirazın iptali davası açılmamışsa ilamsız takip düşeceğinden alacaklı aynı alacaktan dolayı yeniden ilamsız takip yapamayacaktır. Davacı alacaklının 14.1.2003 tarihinde aynı alacakla ilgili olarak yaptığı ikinci icra takibine karşı yapılan itirazın iptali için açılan dava dinlenemez. Bir yıllık süreyi geçiren alacaklının, genel hükümlere göre zamanaşımı süresi içinde alacağını dava etmek hakkı saklıdır ( İİK. madde 67/V ). Bu itibarla açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken bu yönler gözetilmeyerek yazılı şekilde itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesi ve %40 icra inkar tazminatına hükmolunması doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 14.9.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.