Gönderen Konu: ♦İCRA TAKİBİNİN İPTALİ TALEBİ KONUSU İTİBARİYLE FARKLI BİR KARAR  (Okunma sayısı 2981 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

By-leyl-i Lal

  • Forum Adalet Üyesi
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1065
  • Tşk.Sayısı: 55
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ


Esas No : 2013/16659
Karar No : 2013/23715

♦TİCARİ MÜMESSİL
♦TİCARİ MÜMESSİLİN KAMBİYO SENEDİ DÜZENLEMESİ
♦ŞİRKETİ MÜNFERİDEN TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KILINMA
♦İCRA TAKİBİNİN İPTALİ TALEBİ


DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, borçlu vekilinin süresinde icra mahkemesine yaptığı başvurusunda, bono altındaki imzanın bono düzenleme yetkisine haiz şirket temsilcisi olan M.Ö.A. ya ait olmadığını diğer şirket temsilci M.T.E. E.'a ait olduğunu belirterek borca itiraz ettiği, diğer şikayet sebeplerini de ileri sürerek icra mahkemesinden takibin iptalini istediği anlaşılmıştır.

Takip dayanağı bonoda borçlu şirket adına atılan keşideci imzasının M.T.E. ya ait olduğu tartışmasızdır. 13.10.2011 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen ortaklar kurulu kararıyla M.T.E.nin 10 yıl süreyle şirketi geniş anlamda ve münferiden temsil ve ilzama yetkili kılındığı görülmüştür. B.K.'nun 449. maddesine göre ticari mümessil, bir ticarethane veya fabrika ve ticari şekilde işletilen diğer müessese sahibi tarafından, işlerini idare ve müessesenin imzasını kullanarak vekaleten imza koymak üzere sarih veya zımni kendisine mezuniyet verilen kimsedir. Aynı kanunun 450/1. maddesinde de ticari mümessilin, hüsnüniyet sahibi 3. şahıslara karşı, müessese sahibi hesabına kambiyo taahhüdünde bulunmak ve onun namına müessesenin gayesine dahil olan bütün tasarrufları yapmak salahiyetini haiz sayıldığı belirtilmiştir. Dolayısıyla, ticari mümessilin kambiyo senedi düzenlemesi için ayrıca yetki verilmesi gerekmediğinden, M.T.E. nin imzaladığı bonodan dolayı takip borçlusu şirket sorumludur.

O halde, mahkemece, itirazın reddi yerine yazılı gerekçeyle kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Gülüşlerim yüregimin sessiz cıglıklarının imzasıdır..Elinde ne varsa hayata dair,ötesi hiçbir şey ya da vesair...Hani demiş ya şair: Mutluluğu sende bulan senindir; ötesi misafir...
BY-KA-DE-ME

 

YETKİSİZ İCRA DAİRESİNDE KONULAN HACZİN DURUMU - 2 FARKLI KARAR

Başlatan Maraslı-46Forumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 1
Gösterim: 68
09 Temmuz 2015, 11:51:52
Gönderen: acalhan
İHTİYATİ HACİZDE KAMBİYO TAKİBİNİN İPTALİ KARARI

Başlatan By-leyl-i LalForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 0
Gösterim: 17
16 Ekim 2015, 00:56:11
Gönderen: By-leyl-i Lal
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ,İCRA TAKİBİNİN SONUÇSUZ KALMASI

Başlatan Deniz034Forumun Anayasa Mahkemesi Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 2739
27 Mart 2018, 22:40:26
Gönderen: Deniz034
KARAR TALEBİ

Başlatan İcraAdaletForumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 2006
10 Temmuz 2014, 15:48:06
Gönderen: İcraAdalet
Ara Karar ile Hükmedilen Tedbir Nafakasının Devamına Karar Verilse Dahi Karar Kesinleşince İcra Emri

Başlatan Özgür KOCAForumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 809
14 Ağustos 2020, 11:07:21
Gönderen: Özgür KOCA
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33