Gönderen Konu: Sermaye Şirketlerinde Borçlulara Ait Olan Senede Bağlanmış veya Bağlanmamış Payların Haczi  (Okunma sayısı 1103 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2120
  • Tşk.Sayısı: 135
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

Alacaklılar  İİK'nun taşınırlara ilişkin SERMAYE ŞIRKETLERINDE BORÇLULARA AIT OLAN SENEDE BAĞLANMIŞ VEYA BAĞLANMAMIŞ PAYLARINn hükümleri uyarınca haczedilmesini ve paraya çevrilmesini isteyebilir.

İİK'nun 94/1. maddesinde açıkça; "...Anonim şirketlerde paylar için pay senedi veya pay ilmuhaberi çıkarılmamışsa, borçlunun şirketteki payı icra dairesi tarafından şirkete tebliğ olunarak haczedilir..." hükmü yer almaktadır. Anonim şirkette, payın (hissenin) hisse senedine bağlanması zorunlu değildir. Eğer pay, hisse senedine (veya ilmuhabere) bağlanmazsa, çıplak pay olarak kalır. Hisse senedine (veya ilmuhabere) bağlanmamış (çıplak) pay da hisse senedi gibi her çeşit işlemin konusu yapılabilir, devredilebilir, rehnedilebilir, üzerinde intifa hakkı tanınabilir, haczedilebilir.ANONIM ŞIRKETLERDE, PAYLAR IÇIN PAY SENEDI VEYA PAY ILMUHABERI ÇIKARTILMAMIŞSA, BORÇLUNUN ŞIRKETTEKI (ÇIPLAK) PAYI, ICRA DAIRESI TARAFINDAN ŞIRKETE TEBLIĞ OLUNARAK HACZEDILIR (İİK. m. 94/1 C.3).Buna göre, çıplak pay hissesinin haczine karar veren icra müdürü, BU HACIZLE ILGILI MUHAFAZA TEDBIRI ALMAK IÇIN MAHALLINE (ANONIM ŞIRKET MERKEZINE) GITMEK ZORUNDA DEĞILDIR.İcra müdürü, İİK. m. 94/l C.3 hükmüne göre, anonim şirkete bir ihbarname (bildiri) göndermekle de yetinebilir.BU IHBARNAMEDE (BILDIRIDE), BORÇLUNUN ANONIM ŞIRKETTEKI ÇIPLAK PAYININ HACZEDILDIĞI, BU HACZIN PAY DEFTERINE IŞLENMESI, ILERDE HISSE SENEDI (VEYA ILMUHABER) ÇIKARILMASI HALINDE, BORÇLUNUN (ÇIPLAK) PAYINA DÜŞEN HISSE SENETLERININ (VEYA ILMUHABERLERIN) BORÇLUYA VERILMEYIP, ICRA DAIRESINE (DOSYASINA) TESLIM EDILMESI, BORÇLUYA ÇIPLAK PAYI ILE ILGILI BÜTÜN TEBLIGATIN BUNDAN BÖYLE ICRA DAIRESINE YAPILMASI VE BORÇLUNUN MUVAFAKATININ ALINMASI GEREKEN BÜTÜN MÜŞTEREK TASARRUFLAR VE KARARLAR IÇIN, BORÇLU ORTAK YERINE ICRA DAIRESININ MUVAFAKATININ ALINMASI GEREKTIĞI (ANONIM ŞIRKETE) IHBAR EDILIR (BILDIRILIR).Böylece, borçlunun, haczedilen çıplak payı üzerindeki tasarruf yetkisinin kısıtlanmış olduğu (İİK. m. 86. m. 94/1 C.6) anonim şirkete bildirilmiş ve buna aykırı davranışlara karşı gerekli muhafaza tedbirleri (İİK. m. 90) alınmış olur.İCRA DAIRESININ BU IHBARNAMESINI (HACIZ BILDIRISINI) ALAN ANONIM ŞIRKET, ÇIPLAK PAYIN HACZEDILDIĞINI ŞIRKET PAY DEFTERINE IŞLEMEK ZORUNDADIR; ANCAK, ÇIPLAK PAY HACZI, ŞIRKET PAY DEFTERINE IŞLENMEMIŞ OLSA BILE, HACIZ BILDIRISININ ANONIM ŞIRKETE TEBLIĞ EDILDIĞI TARIHTE YAPILMIŞ SAYILIR.HISSE SENEDI ÇIKARILMIŞ ISE BU HISSE SENETLERI İİK'nun menkul mallarla ilgili haciz ve muhafaza hükümlerini düzenleyen 88. Maddesi uyarınca ICRA MÜDÜRLÜĞÜNCE HACZEDILEBILIR VE MUHAFAZA ALTINA ALINABILIR.İİK'nun 88. maddesinin birinci fıkrasına göre, haczolunan paraları, banknotları, hamiline ait senetleri, poliçeler ve sair cirosu kabil senetlerle altın ve gümüş ve kıymetli şeyleri icra dairesi muhafaza eder.BU FIKRADA YAZILAN ŞEYLERE ICRA DAIRESI TARAFINDAN EL KONULMASI, BUNLARIN HACZI IÇIN GEÇERLIK ŞARTIDIR.Anonim şirket hisselerini temsil etmek üzere çıkarılan geçici pay senedi ilmuhaberlerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 486/2, 490, 645, 647 ve 654. maddeleri uyarınca kıymetli evraktan sayılması nedeniyle, bu evrakın haczi için İİK'nun 88. maddesinin yukarıda belirtilen hükmü uyarınca, evraka fiilen el konulması zorunludur.Davacı borçlu anonim şirket hissedarı olup, anonim şirket hisselerini temsil etmek üzere çıkarılan geçici pay senedi ilmühaberi 09/09/2016 tarihinde yapılan fiili haciz ile haczedilerek el konulmuş ve icra kasasına alınmıştır. Haciz işleminin gerçekleştirildiği ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve davacı borçlunun hissedar olduğu anonim şirkete bildirilerek usulü işlemler tamamlanmıştır. Bu durumda haciz işleminin İİK'nun 88. maddesi gereğince usulüne uygun olarak gerçekleştirildiği anlaşıldığından, ilk derece mahkemesince şikayetin reddine karar verilmesinde herhangi bir isabetsizlik görülmemiştir.İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ   12. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2018/1758 Esas - KARAR NO: 2018/1558 Karar YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2019/113 - KARAR NO: 2020/254
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Sermaye haczi

Başlatan Deniz034Forumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 1689
11 Ekim 2017, 22:59:45
Gönderen: Deniz034
Sermaye haczi

Başlatan Deniz034Forumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 1694
11 Ekim 2017, 23:03:07
Gönderen: Deniz034
DÖNER SERMAYE IŞLETMESININ MALLARI ILE 3. KIŞILER NEZDINDEKI HAK VE ALACAKLARININ HACZI MÜMKÜN DEĞIL

Başlatan Özgür KOCAForumun Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Yanıt: 0
Gösterim: 702
04 Haziran 2020, 12:50:40
Gönderen: Özgür KOCA
Ticaret Şirketlerinde Müteselsil Sorumluluk

Başlatan Özgür KOCAForumun Makale Kütüphanesi

Yanıt: 0
Gösterim: 3730
31 Ocak 2015, 00:27:40
Gönderen: Özgür KOCA
Belediyenin Haczi Kabil Olan ve Olmayan Paralarının Aynı Hesapta Bulunması Hali

Başlatan Özgür KOCAForumun Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Yanıt: 0
Gösterim: 3256
25 Haziran 2015, 09:22:40
Gönderen: Özgür KOCA
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33