Gönderen Konu: Tebligat Evrakında Tebliğ Memurunun Ad Soyad ve İmzasının Bulunmamasının Tebligat İşlemini Usulsüz H  (Okunma sayısı 122 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avmehmetdolunay

  • Forum Adalet Üyesi
  • Çevrimdışı
  • İleti: 3
  • Tşk.Sayısı: 0
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2013/12622
K. 2013/20643
T. 4.6.2013
• TEBLİGAT KANUNU 35. MADDESİNE GÖRE TEBLİGAT (Usulsüz Tebligat - Tebligat Kanununun 35. Maddesine Göre Yapılan Tebligat Evrakında Tebliğ Memurunun Ad Soyad ve İmzasının Bulunmamasının Tebligat İşlemini Usulsüz Kıldığı)
• USULSÜZ TEBLİGAT (Tebligat Kanunu 35. Maddesine Göre Yapılan Tebligat - Tebligat Evrakında Tebliğ Memurunun Ad Soyad ve İmzasının Bulunmamasının Tebligat İşlemini Usulsüz Hale Getirdiği)
7201/m. 35
ÖZET : Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre tebliğ edilen tebligat evrakında tebliğ memurunun ad ve soyadının yazılı olmadığı anlaşılmış olmakla tebliğ işlemi usulsüz olup, alacaklının bu hususa dair temyiz istemi yerinde değildir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü :

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değildir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 23. maddesinin 19.3.2003 tarih ve 4829 Sayılı Kanunla değişik 8. bendinde "... tebliğ evrakı kime tebliğ edilmişse onun imzasıyla tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzası..." tebliğ evrakında bulunması zorunlu unsurlar arasında sayılmıştır (HGK.nun 8.10.2008 tarih, 2008/12-536 Esas, 2008/574 Karar). Somut olayda: şikayetçi borçlu şirkete gönderilen ve Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre tebliğ edilen 10.1.2013 tarihli tebligat evrakında tebliğ memurunun ad ve soyadının yazılı olmadığı anlaşılmış olmakla tebliğ işlemi usulsüz olup, alacaklının bu hususa dair temyiz istemi yerinde değildir.

İ.İ.K.nun 72/2. maddesi gereğince takipten önce açılan menfi tespit davasında: İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 23.10.2012 tarihli ihtiyati tedbir kararı ile "...1.432.852,05 TL bedelli çek yönünden, çek bedelinin 1.000.000,00 TL'si yönünden yapılacak icra takibinin %15 tutarında hesap olunan 150.000,00 TL nakit veya kesin ve süresiz teminat mektubu verildiğinde taraflar arasında olmak kaydıyla tedbiren durdurulmasına..." karar verildiği görülmektedir. Tedbirde; çekin takibe konu edilmemesi yönünde bir karar mevcut olmayıp, sadece yapılacak icra takibinin durdurulması yönünde bir karar bulunmaktadır. Bu durumda mahkemece şartları varsa durdurma yönünde bir karar verilmesi gerekirken takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Öte yandan tedbir kararı çekin 1.000.000,00 TL'si için verilmiş olup, bu hususta gözardı edilerek takibin tümden iptali de doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 4.6.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Usulsüz tebligat şikayeti nedeniyle düzeltilen tebliğ tarihi - önceki hacizlerin kaldırılması - par

Başlatan Deniz034Forumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 1566
15 Mayıs 2017, 18:34:20
Gönderen: Deniz034
Hükmi Şahıslara Tebligat - Usulsüz Tebligat

Başlatan Özgür KOCAForumun Tebligat İşlemleri

Yanıt: 0
Gösterim: 3359
11 Kasım 2015, 21:58:07
Gönderen: Özgür KOCA
Usulsüz tebligat

Başlatan Deniz034Forumun Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 463
13 Mart 2020, 23:19:14
Gönderen: Deniz034
Usulsüz tebligat

Başlatan WatchAndLearnForumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 656
11 Ekim 2018, 13:12:36
Gönderen: WatchAndLearn
Usulsüz Tebligat İhalenin Feshi

Başlatan Deniz034Forumun İcra ve İflas Hukuku

Yanıt: 0
Gösterim: 2930
04 Nisan 2016, 21:26:58
Gönderen: Deniz034
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33