Gönderen Konu: Ceza mahkemesince verilen tedbir kararı nedeniyle tescilin yapılamaması ihalenin feshi  (Okunma sayısı 617 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2383
  • Tşk.Sayısı: 138
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


T.C.
YARGITAY                                 
12. Hukuk Dairesi      


ESAS NO   : 2012/24107
KARAR NO   : 2012/35097


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alıcı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi , Beyoğlu *. İcra Müdürlüğünün 2007/*** esas sayılı satış dosyasında 34 TN * plakalı aracı ihale yolu ile 24.400,00 TL’ye satın aldığını, ihalenin kesinleşmesi üzerine aracın devir işlemleri için Beyoğlu Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne müracaatında araç üzerinde Üsküdar 6. Asliye Ceza Mahkemesince ihtiyati tedbir konulduğundan adına tescilinin yapılamayacağının belirtildiğini, bu nedenle ihalenin feshi ile ödediği paranın ve diğer zarar ve ziyanın kendisine verilmesini icra dosyalarını delil  göstererek talep ve dava etmiştir.

Mahkemece  şikayetin   ihale tarihinden itibaren  yasal sürede yapılmadığı  gerekçesiyle  reddedildiği anlaşılmıştır.

Üsküdar 6.Asliye Ceza   Mahkemesi'nce  2006/***  esas sayılı dava dosyasının yargılaması sırasında verilen  14.09.2006   tarihli   ara kararı ile şikayet konusu aracın 3. şahıslara devir ve temlikinin önlenmesi bakımından tedbir kararı verildiği  ve  tedbir kararının araç kaydına işlendiği ,  aynı mahkemenin yaptığı yargılama sonunda ise şikayet konusu aracın ihaleden önce TCK 54. maddesi gereğince  müsaderesine karar verildiği   görülmektedir.  İhalede satın alınıp bedeli ödenen  ve 25.05.2009 tarihinde  kendisine teslim edilen  araç ile ilgili olarak şikayetçi ,  ihalenin kesinleşmesi nedeniyle aracın adına tescilini istemesi üzerine  ilçe emniyet müdürlüğünce  34  TN *** plakalı araç üzerinde   yukarıda sözü edilen tedbir kararı gerekçe gösterilerek tedbir kararının kapsamında kalan araç yönünden ihale alıcısı adına  tescil yapılamadığının  bildirildiği anlaşılmıştır.

İİK.nun gayrimenkul ihalesini düzenleyen 123 ve müteakip maddeleri hükümleri; aksine hüküm bulunmadıkça ya da mahiyetine aykırı düşmedikçe, menkullerin satışı hakkında da uygulanmalıdır.

İİK.nun 134/2.maddesi uyarınca ihalenin feshi, ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde istenebilir. Aynı maddenin 6.fıkrasına göre ise satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsa, şikayet müddeti öğrenme tarihinden başlar. Aynı maddede bu müddetin ihale tarihinden itibaren bir seneyi geçemeyeceği açıklanmıştır.
      
Somut olayda ihale 15.05.2009  tarihinde yapılmış, 7 günlük yasal süre geçirildikten sonra  10.07.2009  tarihinde   ihalenin feshi için mahkemeye başvurulmuş,  şikayet dilekçesinde; Asliye Ceza Mahkemesinde verilen tedbir kararı ile şikayete konu  aracın adına tescil edilemediğini  ileri sürülerek ihalenin feshi istenilmiştir. Bu haliyle ihale alıcısı  ceza mahkemesinde verilen tedbir kararı nedeniyle aracın kendi adına tescilinin yapılamadığını  ihaleden sonra trafik tescil işlemleri sırasında öğrenmiştir.

O halde mahkemece,  şikayetçi ihale alıcısının aracın kendi adına tescilinin yapılamadığını öğrendiği tarihten itibaren  yasal süresi içerisinde ihalenin feshini  isteyip istemediğinin tespiti ile  şikayet süresinde ise işin esası incelenerek  sonucuna göre karar vermek   gerekirken,  yazılı şekilde hüküm tesisi   isabetsizdir.


SONUÇ  : İhale alıcısının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.11.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32