Gönderen Konu: İşçilerde fazla çalışma ücretine ilişkin yargı kararları  (Okunma sayısı 1309 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2487
  • Tşk.Sayısı: 141
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas


    İşyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçinin, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamayacağı, bununla birlikte; üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilememesi nedeniyle, yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti talep hakkının doğacağı, o halde; üst düzey yönetici bakımından şirketin yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi tarafından fazla çalışma yapması yönünde bir talimatın verilip verilmediğinin araştırılması gerektiği, buna göre; işyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, üst düzey yöneticinin, görevinin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği-

        9. HD. 04.11.2020 T. 30099/14677

    İşçinin imzasını taşıyan bordronun sahteliği ispatlanıncaya kadar kesin delil niteliğinde olduğu, bu nedenle bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiğinin varsayılacağı- Fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerektiği- İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesinin mümkün olmadığ, ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatının her türlü delille yapılabileceği-

        9. HD. 30.06.2020 T. 18064/6693

    Prim ücretinin işverenin istek ve değerlendirmesine bağlı olabileceği gibi, sözleşme gereği olarak da verilebileceği- Genel olarak pazarlamacılık sureti ile satışlarda çalışanların ücret yanında satış bedelinden belirli oranda prim(komisyon) aldıklarının da bilinen bir olgu olduğu- İşçinin,fazla mesai yapsın yapmasın,prim ödemesi var ise buna hak kazanacağı- Ödenen prim alacağının fazla mesai ücretinden mahsubuna gidilemeyeceği- İster gezerek, isterse işyerinde çalışsın satış temsilcisi mesaisi arttıkça prim alacağı artacağından, bir anlamda yüzde usulü ile çalışması sözkonusu olduğundan, fazla çalışma ücretinin yüzde usulünde olduğu gibi sadece zamlı kısmının (% 50) hesaplanması gerektiği-

        9. HD. 29.06.2020 T. 1539/6569

    İmzalı ücret bordrolarından fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesinin mümkün olmadığı, ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatının her türlü delille yapılabileceği- Günlük çalışma süresinin onbir saati aşamayacağı Kanunda emredici şekilde düzenlendiğine göre, bu süreyi aşan çalışmaların denkleştirmeye tabi tutulamayacağı, zamlı ücret ödemesi veya serbest zaman kullanımının söz konusu olacağı- Fazla çalışmaların yazılı delil  yerine tanık beynlarına dayalı olarak hesaplanması halinde makul indirim yapılacağı, fazla çalışma ücretinden karineye dayalı makul indirime gidilmesi sebebiyle reddine karar verilen miktar bakımından, kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilemeyeceği-

        9. HD. 24.06.2020 T. 18276/6354

    Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçinin bu iddiasını ispatla yükümlü olduğu ve işçinin imzasını taşıyan bordronun sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğinde olduğu (bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılacağı)- Fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların,tanık beyanları ile sonuca gidileceği- İmzalı ücret bordrolarından fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesinin mümkün olmadığı- Davacının fazla çalışma ücreti tahakkuku bulunan aylar yönünden ücret bordroları ile puantaj kayıtlarındaki imzalara baştan beri itiraz etmesi halinde imzaların davacıya gösterilerek, gerektiğinde imza incelemesi yaptırılarak, imzanın davacıya ait olup olmadığı belirlendikten sonra davacı tarafından imzalandığının sabit olması halinde bu aylar dışlanmak suretiyle fazla çalışma ücretinin hesaplanması gerektiği-

        22. HD. 08.06.2020 T. 28986/5941

    Davaların yığılmasında ıslah- Fazla mesai alacağının hesabında, davacı tanıklarının davalı iş yerinde çalıştıkları sürelerin tespiti için SGK kayıtlarının celbi ile gelen cevaba göre davacının fazla mesai ücreti alacağının tanıklarının bildirilen dönemleri ile sınırlı olarak değerlendirmeye tabi tutulması gerektiği- Fazla mesai çalışması tanık beyanlarına göre değerlendirildiğinden takdiri indirim yapılması ancak bu indirimin de hakkın özünü ortadan kaldıracak oranda bir indirim de olmaması gerekeceği- Satış temsilcisi olarak görev yapan davacının satışa bağlı olarak prim aldığının anlaşıldığı, işyerinde fazla çalıştıkça satış da fazla olacağından davacının fazla çalışma ücretinin zamsız kısmını prim ile aldığı kabul edilerek hesabın %150 zamlı ücret yerine %50 zam kısmına göre hesaplanması gerekirken, ödenen primler ile fazla çalışma tutarı karşılaştırılmak suretiyle ödenen primlerin fazla çalışma ücretinden mahsup edilip bakiyesine hükmedilmesinin hatalı olduğu-

        9. HD. 08.06.2020 T. 16324/5005

    İşçinin imzasını taşıyan bordronun sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğinde olduğu- Çalışma düzenin ispatı konusunda işyeri kayıtlarının, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgelerin, işyeri iç yazışmalarının delil niteliğine haiz olduğu- Çalışma düzeninin yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerektiği- İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti, ulusal bayram genel tatili ve hafta tatili ücretlerinin ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha çalışma yaptığının ileri sürülmesinin mümkün olmadığı- Fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatili ile hafta tatili alacaklarının yazılı delil ya da tanıkla ispatının imkan dahilinde olduğu- İşyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemeyeceği-

        22. HD. 03.03.2020 T. 28038/4050

    Gece çalışılan haftada haftalık 15 saat fazla çalışma süresinin bulunduğu, her iki vardiyanın ortalamasının 11,25 saat fazla çalışma süresine tekabül ettiği, bu nedenle bu miktar çalışmanın 1,50 ücret katsayısı ile çarpılarak hesaplama yapılması gerektiği-

        9. HD. 24.02.2020 T. 18530/2887

    Tanık anlatımlarına dayalı olarak yapılan hesaplamalarda davacının işyerinde yaptığı işin niteliğine, çalışma süresine ve hesaplanan fazla çalışma ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti miktarına göre hesaplanan tutarlar üzerinden uygun bir indirim yapılarak söz konusu alacakların hüküm altına alınması gerektiği-

        22. HD. 19.02.2020 T. 27793/2929

    Dosyaya sunulan bordrolarda prim tahakkukları bulunduğu ancak davacının davalı işyerinde satışa bağlı prim alacak bir ş yapmadığı, bu nedenle davacının fazla mesaisinin 0,50 katsayı hesaplanması gerekmediği-

        26. İSTANBULBAMHD. 13.02.2020 T. 3139/305

    Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilenden daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerektiği-  Günlük çalışma süresinin on bir saati aşamayacağı Kanunda emredici şekilde düzenlendiğine göre, bu süreyi aşan çalışmaların denkleştirmeye tabi tutulamayacağı, zamlı ücret ödemesi veya serbest zaman kullanımının söz konusu olacağı- Günlük çalışma süresini on bir saati, günlük gece çalışma süresinin yedi buçuk saati geçemeyeceği- Fazla çalışmanın belirlenmesinde ara dinlenme sürelerinin de dikkate alınacağı- Fazla çalışmaların yazılı delil yerine tanık beyanına dayalı hesaplanması halinde makul indirim yapılacağı-

        9. HD. 06.02.2020 T. 12412/1651

    İşçinin fazla mesai ücreti alacağının tespiti halinde; tanık beyanına göre veya belgelerden esinlenilse bile, çalışmanın tanık beyanına göre belirlendiği dönemler için hakkın özüne dokunmayan makul oranda takdiri indirim yapılması, tanık beyanından hiç yararlanılmaksızın sadece belgeye göre hesaplanan dönemlerin mevcudiyeti halindeyse salt belgeye göre hesaplanan kısımdan takdiri indirim yapılmaması ve takdiri indirimli ve takdiri indirimsiz çalışmalar toplanarak ortaya çıkan ücret alacağından, imzasız ve fakat içerdiği tahakkukun banka yolu ile ödendiği tespit edilen bordrolardaki tahakkukların ise, parasal miktar olarak mahsup edilmesi gerektiği-

        9. HD. 23.01.2020 T. 12839/1063

    Fazla çalışmanın belirlenmesinde ara dinlenme sürelerinin de dikkate alınması gerektiği- Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde takdiri indirim yapılması gerektiği- Fazla çalışmanın tanık anlatımları yerine yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilemeyeceği- Fazla çalışmaların yazılı delil yerine tanık beyanlarına dayalı olarak hesaplanması halinde, işçinin normal mesaisinin üzerine sürekli olarak aynı şekilde fazla çalışması mümkün olmadığından; hastalık, mazeret, izin gibi nedenlerle belirtildiği şekilde çalışamadığı günlerin olması kaçınılmaz olup, bu durumda karineye dayalı makul indirim yapılması gerektiği- Fazla çalışma ücretinden karineye dayalı makul indirime gidilmesi sebebiyle reddine karar verilen miktar bakımından, kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilemeyeceği- İzinli günler için fazla mesai hesabı yapılamayacağı-

        9. HD. 15.01.2020 T. 11862/424

    Ulusal bayram genel tatil ücretinin ispatında, yazılı delilin bulunduğu durumda tanık delili ile sonuca gidilemeyeceği-Fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil ücret alacağının belirsiz alacak davasına konu edilebilmesinin mümkün olduğu- Belirsiz alacak davasında zamanaşımı süresi dava açılmakla kesildiğinden, ıslaha karşı zamanaşımı savunmasının dikkate alınamayacağı-

        22. HD. 14.01.2020 T. 26416/197

    Haftalık 45 saati aşmayan dönem içindeki çalışmalar için de prim elde edilebilmesi mümkün olup, sözü edilen primlerin fazla çalışma ücretinden mahsubunun doğru olmayacağı, prim, ücretin eki hatta bazen kendisi olabildiği halde, fazla çalışma ücreti genel anlamda ücretten farklıdır, bu iki ödemenin farklı nitelikte olduğu göz önüne alınmadan, işçiye ödenen prim miktarının fazla çalışma ücreti ile karşılaştırılması suretiyle sonuca gidilmesi yerinde değildir- İşçiye, garanti ücrete ilaveten, bahşiş, parça başına, satışa, sefer başına ya da kilometreye bağlı olarak prim ödemesi usulünün öngörüldüğü çalışma biçimlerinde, fazla çalışma ücretinin hesaplamasında, temel ücretin, garanti ücret kısmı ile prim kısmı birbirinden ayrılarak; prim üzerinden hesaplanacak fazla çalışma ücretinde sadece zam nispeti üzerinden (0,5 çarpanıyla) ; garanti ücret üzerinden hesaplanacak fazla çalışma ücreti kısmında ise (1,5 çarpanıyla) hesaplama yapılarak sonuca gidilmesi gerektiği-

        22. HD. 24.12.2019 T. 26790/24184

    İşçinin ilk hafta toplam 52.5 saat çalıştığı bu nedenle ilk hafta için fazla mesai süresinin 4.5 saat olduğu, ikinci hafta için 9 saatlik fazla mesai yaptığı, bunun 3 saatinin maktu ücret içinden ödendiğinden ödenmesi gereken fazla mesainin 6 saat olduğu- Üçüncü haftadaki fazla mesai çalışması sadece gece çalışmasından kaynaklı olduğundan fazla mesai ücretinin zamsız kısmının maktu ücret içinde ödendiği kabul edilerek üçüncü hafta için yapılacak olan fazla mesai ücreti hesabı sadece zamlı ödenmesi gereken kısmın 0.50 katsayı ile hesaplanması gerektiği-

        9. HD. 18.12.2019 T. 11437/22643

    Fazla çalışma alacağının, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri bir konu olduğu- Tarafların uhdesinde bulunan ancak ibraz edilmeyen delillerin mahkemece re'sen getirtilmesinin, "taraflarca hazırlama ilkesine" (HMK. mad. 25) aykırı olacağı-  Uyuşmazlık konusu fazla çalışma alacağının davacı tanık beyanlarına göre hesaplanıp hüküm altına alınmasının isabetli olduğu-

        . HGK. 04.09.2019 T. 22-3912/858

    Fazla çalışma ücretinden karineye dayalı makul indirime gidilmesi sebebiyle reddine karar verilen miktar bakımından, kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilemeyeceği- Talep artırımının, ancak tahsil amaçlı belirsiz alacak davasında mümkün olduğu- Tespit içeren belirsiz alacak davasının, artırım dilekçesi ile değil, ıslah sureti ile tahsil istemine dönüşebileceği- Mahkemenin ilk kararının davacının temyizi üzerine Dairemiz tarafından bozulması ve bozma kararına uyularak yapılan yargılama sırasında davacı vekilinin HMK’nun 107. maddesinden bahsederek talep artırım dilekçesi vermişse de davacı vekilinin bu ikinci dilekçesinin de niteliği itibarı ile tahsil amaçlı belirsiz alacak davasında uygulama yeri olan “tamamlama dilekçesi” olmayıp, talep edilen miktarların artırılmasına yönelik “ıslah” dilekçesi olduğu- Aynı davada taraflar ancak bir kez ıslah yoluna başvurabileceği- Davacı bozmadan önce bir kısım taleplerini artırmıştır, bozmadan sonra ise daha önceki ıslahla artırılmayan fazla mesai alacak talebini niteliği itibariyle ıslah olan ikinci ıslah dilekçesiyle artırmış, yani, davacı bozma ilamı öncesi ve sonrasında olmak üzere davada toplam iki kez ıslah yoluna başvurmuş olup hem HMK. mad. 176/2 uyarınca ‘‘aynı davada taraflar ancak bir kez ıslah yoluna başvurabileceğinden’’hem de bozmadan sonra ıslah yapılamayacağından, bozma sonrasında yapılan ıslaha değer verilerek karar verilmesinin hatalı olduğu-

        9. HD. 10.06.2019 T. 4273/12922

    45 saati aşan fazla mesai için hesabın 1,5 katsayısı ile yapılması gerektiği-

        9. HD. 22.05.2019 T. 2172/11874

    Davacı tarafından açılan dava, belirsiz alacak davası türlerinden kısmi eda, külli tespit davası niteliğinde olduğundan, ücret, fazla çalışma ve ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının ıslahla arttırılan miktarlarına talep artırım ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken, alacakların tamamına dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi hatalı olup bozma sebebi ise de, bu yanlışlığın giderilmesinin yeniden yargılamayı gerektirmediği-

        9. HD. 15.05.2019 T. 1715/11121

    Üst düzey yönetici olan akaryakıt istasyon müdürünün, fazla çalışma ücretine hak kazanamayacağı-

        . HGK. 16.04.2019 T. 3698/469

    Fazla çalışma alacağının günlük 3 saatten hesaplanması ve ödenen miktarların mahsup edilmesi isabetli ise de davacının dava dilekçesinde haftanın 2 günü yaptığı fazla çalışmalar için günlük 40,00 TL ödeme yapıldığı yönündeki beyanının dikkate alınmaması hatalı olduğu-

        22. HD. 28.03.2019 T. 2859/7084

    Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde indirim yapılmasının mümkün olduğu, bu indirimin, dosyadaki delillerin durumu ve niteliğine göre yapılması gerektiği, ancak fazla çalışmanın tanık anlatımları yerine yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilemeyeceği, yapılacak indirimin, işçinin çalışma şekline, işin düzenlenmesine ve hesaplanan fazla çalışma ücreti miktarına göre takdir edileceği-

        22. HD. 28.03.2019 T. 8368/6829

    22. HD. 28.03.2019 T. E: 2016/8463, K: 6921-

        22. HD. 28.03.2019 T. 8463/6921

    22. HD. 28.03.2019 T. E: 2017/21094, K: 6849-

        22. HD. 28.03.2019 T. 21094/6849

    Mahkemece, bekçi olarak çalışan davacı tarafın sunduğu tanık beyanlarına göre haftalık 18 saat fazla mesai yaptığı kabul edilmiş ise de, davacı tarafın tanıklarının da benzer nitelikte açtığı davaların bulunduğu, bu sebeple mahkemece, mahallinde inceleme yapılarak işin görülmesi için gerekli işçi sayısı tespit edilip, davacı tanıkları ile davalı tanık beyanları arasındaki çelişki giderilerek yapılan iş ile çalışan işçi sayısına göre fazla mesai yapılmasının gerekli olup olmadığı belirlenerek dosya içerisindeki bütün deliller ile birlikte değerlendirilip sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği-

        22. HD. 28.03.2019 T. 9831/7037

    22. HD. 28.03.2019 T. E: 2017/21093, K: 6848-

        22. HD. 28.03.2019 T. 21093/6848

    22. HD. 28.03.2019 T. E: 2018/9832, K: 7038-

        22. HD. 28.03.2019 T. 9832/7038

    22. HD. 27.03.2019 T. E: 2016/7669, K: 6781-

        22. HD. 27.03.2019 T. 7669/6781

    22. HD. 27.03.2019 T. E: 2016/7850, K: 6718-

        22. HD. 27.03.2019 T. 7850/6718

    22. HD. 27.03.2019 T. E: 2016/9116, K: 6777-

        22. HD. 27.03.2019 T. 9116/6777

    22. HD. 27.03.2019 T. E: 2017/20802, K: 6815-

        22. HD. 27.03.2019 T. 20802/6815

    22. HD. 27.03.2019 T. E: 2017/21260, K: 6688-

        22. HD. 27.03.2019 T. 21260/6688

    22. HD. 27.03.2019 T. E: 2017/20175, K: 6679-

        22. HD. 27.03.2019 T. 20175/6679

    22. HD. 27.03.2019 T. E: 2017/21371, K: 6727-

        22. HD. 27.03.2019 T. 21371/6727

    22. HD. 27.03.2019 T. E: 2017/21381, K: 6734-

        22. HD. 27.03.2019 T. 21381/6734

    22. HD. 27.03.2019 T. E: 2017/21265, K: 6692-

        22. HD. 27.03.2019 T. 21265/6692

    22. HD. 26.03.2019 T. E: 2017/21391, K: 6616-

        22. HD. 26.03.2019 T. 21391/6616

    22. HD. 26.03.2019 T. E: 2016/7650, K: 6645-

        22. HD. 26.03.2019 T. 7650/6645

    22. HD. 26.03.2019 T. E: 2017/21218, K: 6587-

        22. HD. 26.03.2019 T. 21218/6587

    22. HD. 26.03.2019 T. E: 2018/16583, K: 6637-

        22. HD. 26.03.2019 T. 16583/6637

    22. HD. 26.03.2019 T. E: 2016/7653, K: 6643-

        22. HD. 26.03.2019 T. 7653/6643

    22. HD. 26.03.2019 T. E: 2017/21293, K: 6612-

        22. HD. 26.03.2019 T. 21293/6612

    22. HD. 26.03.2019 T. E: 2016/7660, K: 6652-

        22. HD. 26.03.2019 T. 7660/6652

    22. HD. 26.03.2019 T. E: 2017/38772, K: 6636-

        22. HD. 26.03.2019 T. 38772/6636

    22. HD. 26.03.2019 T. E: 2018/14549, K: 6627-

        22. HD. 26.03.2019 T. 14549/6627

    22. HD. 26.03.2019 T. E: 2017/21295, K: 6614-

        22. HD. 26.03.2019 T. 21295/6614

    22. HD. 26.03.2019 T. E: 2016/8207, K: 6609-

        22. HD. 26.03.2019 T. 8207/6609

    22. HD. 25.03.2019 T. E: 2017/21152, K: 6478-

        22. HD. 25.03.2019 T. 21152/6478

    22. HD. 25.03.2019 T. E: 2017/21281, K: 6488-

        22. HD. 25.03.2019 T. 21281/6488

    22. HD. 25.03.2019 T. E: 2016/6822, K: 6540-

        22. HD. 25.03.2019 T. 6822/6540

    22. HD. 25.03.2019 T. E: 1412, K: 6434-

        22. HD. 25.03.2019 T. 1412/6434

    22. HD. 25.03.2019 T. E: 2017/20581, K: 6536-

        22. HD. 25.03.2019 T. 20581/6536

    İşçiye özel sağlık sigortası yapılması ya da işverence primleri ödenmek kaydıyla bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi 'çalışma koşulları' kavramı kapsamında olduğu- Çalışma koşullarında işçi aleyhine esaslı değişiklik yapıldığı konusunun işçi tarafından ispat edilmesi gerektiği- İş sözleşmesinde, gerektiğinde çalışma koşullarında değişiklik yapabileceğine dair düzenlemeler bulunması halinde, işverenin genişletilmiş yönetim hakkından söz edileceği, bu durumda bu hakkın objektif olarak kullanılması gerektiğinden, işveren tarafından işçinin iş sözleşmesinin feshini sağlamak için sözleşme hükmünü uygulamaya koyması, işverenin yönetim hakkının kötüye kullanılması niteliğinde olacağı- Yasada mutlak emredici herhangi bir hüküm bulunmaması şartıyla, çalışma koşullarını belirleyen kaynaklar arasında çatışma olması durumunda, işçinin yararına olan düzenleme ya da uygulamanın, çalışma koşulunu oluşturduğunun kabul edileceği- Acil ve zorunlu durumlarda işçinin görev tanımının dışında çalıştırılması ve fazla mesai yaptırılması olanaklı olup, işverenin yönetim hakkı bu tür olağanüstü durumlarda daha geniş biçimde değerlendirilebileceği- İşçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenlerle de çalışma koşullarının değiştirilmesinin mümkün görüldüğünden, şoför olarak istihdam edilen işçinin sık sık trafik cezası alarak işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi ya da sürücü belgesine mahkeme kararıyla geçici olarak el konulması gibi durumlarda, işverenin işçiyi geçici ya da sürekli olarak başka bir işte görevlendirebileceğinin kabulü gerekeceği- İşçinin çalışma koşullarında değişiklik teklifine karşı kabul yazısının işverene ulaşma anına kadar vazgeçilebileceği ve yazılı olarak bir kabul olmamakla birlikte işçinin değişikliği kuşkuya yer vermeyecek biçimde kabul anlamına gelen davranışlar içine girmesi halinde, işçinin bu davranışı İş Kanunu'nun 22. maddesinin ikinci fıkrası anlamında, çalışma koşullarında anlaşma yoluyla değişiklik olarak değerlendirileceği- İş sözleşmesinin içeriğinin birkaç unsur açısından değiştirilmesi teklif edilmişse, işçi tarafından kabul etmesinin beklenebilir olup olmadığının denetimi, her bir unsur açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucunda tespit edileceği- Somut olayda; davacının, davalı tarafından güvenlik görevlisi olarak işe başlamasının istendiği, ayrıca yol parasının da verileceğinin söylendiği belirtilmekte ise de davacının güvenlik amiri olduğunu beyan ettiği yeni iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalıştırılmak istendiği, davacı tanıklarının da bunu teyit ettiği ayrıca teklif edilen yeni iş yerinde servis olmadığı anlaşılmakla yapılan iş değişikliğinin esaslı değişiklikler içerdiği anlaşıldığı-

        9. HD. 25.03.2019 T. 34618/6580

    Davalı iş yerinde 1997 yılından 12/11/2014 tarihine kadar çalıştığını, müvekkilinin sinter ünitesinde çalışmakta iken stok kontrol müdürlüğü ünitesine stok kontrol işçisi olarak transfer edildiğini, birim saat ücretinin 5,61 TL'ye düşürüldüğünü, 8. derecede çalışmakta iken 6.dereceye düşürüldüğünü, bu nedenle birim saat ücret maaş farkının davalıdan alınarak davacıya verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı, davanın reddine-

        22. HD. 25.03.2019 T. 21253/6449

    Haftada 45 saati aşan fazla çalışmaların haftalık zaman dilimlerine göre hesaplanacağı- Fazla çalışmanın haftalık yerine günlük olarak belirlenmesinin yasaya aykırı olarak gerçekleştirilen bu maddi hatanın usuli hak oluşturmayacağı- Asgari geçim indirimi ücret niteliğinde olmadığından çıplak ücrete asgari geçim indirimi ilave edilerek işçilik alacaklarının hesaplanmasının hatalı olduğu-

        9. HD. 20.03.2019 T. 2673/6306

    22. HD. 14.03.2019 T. E: 2016/7766, K: 6151-

        22. HD. 14.03.2019 T. 7766/6151

    22. HD. 14.03.2019 T. E: 2016/8330, K: 5986-

        22. HD. 14.03.2019 T. 8330/5986

    22. HD. 14.03.2019 T. E: 2016/18518, K: 6286-

        22. HD. 14.03.2019 T. 18518/6286

    22. HD. 14.03.2019 T. E: 2016/7761, K: 6135-

        22. HD. 14.03.2019 T. 7761/6135

    22. HD. 14.03.2019 T. E: 2016/7408, K: 6310-

        22. HD. 14.03.2019 T. 7408/6310

    22. HD. 14.03.2019 T. E: 2016/7312, K: 6314-

        22. HD. 14.03.2019 T. 7312/6314

    22. HD. 14.03.2019 T. E: 2016/7415, K: 6306-

        22. HD. 14.03.2019 T. 7415/6306

    22. HD. 14.03.2019 T. E: 2017/21018, K: 5992-

        22. HD. 14.03.2019 T. 21018/5992

    22. HD. 14.03.2019 T. E: 2018/16831, K: 6146-

        22. HD. 14.03.2019 T. 16831/6146

    22. HD. 14.03.2019 T. E: 2016/7847, K: 6142-

        22. HD. 14.03.2019 T. 7847/6142

    22. HD. 14.03.2019 T. E: 2016/24948, K: 6297-

        22. HD. 14.03.2019 T. 24948/6297

    22. HD. 14.03.2019 T. E: 1835, K: 6221-

        22. HD. 14.03.2019 T. 1835/6221

    22. HD. 14.03.2019 T. E: 2016/7846, K: 6143-

        22. HD. 14.03.2019 T. 7846/6143

    22. HD. 14.03.2019 T. E: 2016/7403, K: 6309-

        22. HD. 14.03.2019 T. 7403/6309

    22. HD. 13.03.2019 T. E: 2016/7757, K: 5917-

        22. HD. 13.03.2019 T. 7757/5917

    22. HD. 13.03.2019 T. E: 2016/7756, K: 5916-

        22. HD. 13.03.2019 T. 7756/5916

    22. HD. 13.03.2019 T. E: 2016/7707, K: 5892-

        22. HD. 13.03.2019 T. 7707/5892

    22. HD. 13.03.2019 T. E: 2017/20035, K: 5831-

        22. HD. 13.03.2019 T. 20035/5831

    22. HD. 13.03.2019 T. E: 2017/20033, K: 5832-

        22. HD. 13.03.2019 T. 20033/5832

    22. HD. 13.03.2019 T. E: 2016/6598, K: 5886-

        22. HD. 13.03.2019 T. 6598/5886

    22. HD. 13.03.2019 T. E: 2016/7781, K: 5918-

        22. HD. 13.03.2019 T. 7781/5918

    22. HD. 13.03.2019 T. E: 2016/7441, K: 5956-

        22. HD. 13.03.2019 T. 7441/5956

    22. HD. 13.03.2019 T. E: 2016/7755, K: 5915-

        22. HD. 13.03.2019 T. 7755/5915

    22. HD. 13.03.2019 T. E: 2016/7664, K: 5896-

        22. HD. 13.03.2019 T. 7664/5896

    İhbarı talep edilen şirkete ihbar dilekçesi ve dava dilekçesinin tebliğ edilmesi ve tebliğ edildiğine dair tebligat parçasının dosyaya alınması, ihbar olunanın sunması halinde beyan dilekçesi ile varsa delillerin toplanması, gerekirse yeniden bilirkişi incelemesi de yaptırılarak neticesine göre hüküm kurulması gerektiği- İhbar olunan konumunda olan şirket olmasına rağmen, mahkemece karar başlığında davalı olarak gösterilmesi ve hüküm kısmında alacakların "davalıdan tahsiline" şeklinde karar kurulmasının hatalı olduğu-

        22. HD. 13.03.2019 T. 6719/5899

    22. HD. 13.03.2019 T. E: 2016/7400, K: 5849-

        22. HD. 13.03.2019 T. 7400/5849

    22. HD. 13.03.2019 T. E: 2016/13382, K: 5894-

        22. HD. 13.03.2019 T. 13382/5894

    22. HD. 12.03.2019 T. E: 2016/7933, K: 5820-

        22. HD. 12.03.2019 T. 7933/5820

    22. HD. 12.03.2019 T. E: 2016/7248, K: 5695-

        22. HD. 12.03.2019 T. 7248/5695

    22. HD. 12.03.2019 T. E: 2016/8198, K: 5782-

        22. HD. 12.03.2019 T. 8198/5782

    22. HD. 12.03.2019 T. E: 2016/7282, K: 5689-

        22. HD. 12.03.2019 T. 7282/5689

    22. HD. 12.03.2019 T. E: 2016/8182, K: 5779-

        22. HD. 12.03.2019 T. 8182/5779

    22. HD. 12.03.2019 T. E: 2017/20127, K: 5758-

        22. HD. 12.03.2019 T. 20127/5758

    22. HD. 12.03.2019 T. E: 2016/8185, K: 5781-

        22. HD. 12.03.2019 T. 8185/5781

    22. HD. 12.03.2019 T. E: 2016/2280, K: 5786-

        22. HD. 12.03.2019 T. 2280/5786

    22. HD. 12.03.2019 T. E: 2016/6257, K: 5763-

        22. HD. 12.03.2019 T. 6257/5763

    22. HD. 12.03.2019 T. E: 2016/6258, K: 5769-

        22. HD. 12.03.2019 T. 6258/5769

    22. HD. 12.03.2019 T. E: 2016/7293, K: 5690-

        22. HD. 12.03.2019 T. 7293/5690

    Davacının kat malikleri tarafından seçilmiş yönetici olarak görev yaptığı dönem yönünden taraflar arasında iş sözleşmesi değil, 634 sayılı Kanun’dan kaynaklanan vekalet ilişkisi bulunduğu, davacının kat maliki olmamasının ve ücretle çalışmasının da ilişkinin mahiyetini değiştirmeyeceği- Mahkemece, bahsi geçen dönem bakımından, taraflar arasındaki ilişkinin iş sözleşmesine dayandığının kabul edilmesi hatalı olduğundan, bu dönem yönünden iş mahkemelerinin davaya bakmaya görevli olmadığı esas alınarak dava tefrik edilerek, görev yönünden usulden red kararı tesis edilmesi; kabule konu tarihler arasındaki aralıklı çalışmaları dikkate alınarak yargılamaya devam edilmesiyle hüküm altına alınan alacakların yeniden değerlendirilmesi gerektiği-

        22. HD. 12.03.2019 T. 16718/5783

    22. HD. 11.03.2019 T. E: 2017/20562, K: 5562-

        22. HD. 11.03.2019 T. 20562/5562

    22. HD. 11.03.2019 T. E: 2016/7064, K: 5605-

        22. HD. 11.03.2019 T. 7064/5605

    22. HD. 11.03.2019 T. E: 2016/1092, K: 5643-

        22. HD. 11.03.2019 T. 1092/5643

    22. HD. 11.03.2019 T. E: 2016/7115, K: 5628-

        22. HD. 11.03.2019 T. 7115/5628

    İş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı ile izin, ücret, fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil alacaklarının hüküm altına alınmasını istemiş; bilirkişi raporu doğrultusunda izin ve ücret alacağı yönünden ek dava ile talepte bulunmuştur. Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, davanın reddine-

        22. HD. 11.03.2019 T. 7042/5672

    22. HD. 11.03.2019 T. E: 2016/7169, K: 5631-

        22. HD. 11.03.2019 T. 7169/5631

    22. HD. 11.03.2019 T. E: 2016/8156, K: 5567-

        22. HD. 11.03.2019 T. 8156/5567

    İş akdinin işçi tarafından, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi ve sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden öödenmemesi sebebiyle haklı nedenlerle feshedildiği, bu nedenle işverenin akdin haklı nedenle feshedildiği ve işçinin kıdem tazminatına hak kazanmadığı, fazla mesai yapıldığında karşılığı ücretin ödendiği, işçinin yıllık izin ücret alacağı olmadığı gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmesi talebinin kabul edilemeyeceği-

        29. İSTANBULBAMHD. 08.03.2019 T. 1633/753

    22. HD. 07.03.2019 T. E: 2017/20854, K: 5289-

        22. HD. 07.03.2019 T. 20854/5289

    22. HD. 07.03.2019 T. E: 2016/6750, K: 5279-

        22. HD. 07.03.2019 T. 6750/5279

    22. HD. 07.03.2019 T. E: 2017/20488, K: 5260-

        22. HD. 07.03.2019 T. 20488/5260

    22. HD. 07.03.2019 T. E: 2017/20861, K: 5292-

        22. HD. 07.03.2019 T. 20861/5292

    22. HD. 07.03.2019 T. E: 2017/20856, K: 5287-

        22. HD. 07.03.2019 T. 20856/5287

    22. HD. 07.03.2019 T. E: 2017/20841, K: 5411-

        22. HD. 07.03.2019 T. 20841/5411

    22. HD. 07.03.2019 T. E: 2017/20857, K: 5288-

        22. HD. 07.03.2019 T. 20857/5288

    22. HD. 06.03.2019 T. E: 2017/20737, K: 5208-

        22. HD. 06.03.2019 T. 20737/5208

    22. HD. 06.03.2019 T. E: 1190, K: 5123-

        22. HD. 06.03.2019 T. 1190/5123

    22. HD. 06.03.2019 T. E: 2017/20778, K: 5202-

        22. HD. 06.03.2019 T. 20778/5202

    22. HD. 06.03.2019 T. E: 2016/6210, K: 5127-

        22. HD. 06.03.2019 T. 6210/5127

    22. HD. 06.03.2019 T. E: 2017/20877, K: 5105-

        22. HD. 06.03.2019 T. 20877/5105

    22. HD. 06.03.2019 T. E: 2017/20766, K: 5109-

        22. HD. 06.03.2019 T. 20766/5109

    22. HD. 06.03.2019 T. E: 2017/20936, K: 5176-

        22. HD. 06.03.2019 T. 20936/5176

    22. HD. 05.03.2019 T. E: 2017/20774, K: 5086-

        22. HD. 05.03.2019 T. 20774/5086

    22. HD. 05.03.2019 T. E: 2018/15114, K: 4997-

        22. HD. 05.03.2019 T. 15114/4997

    22. HD. 05.03.2019 T. E: 2018/15106, K: 4989-

        22. HD. 05.03.2019 T. 15106/4989

    22. HD. 05.03.2019 T. E: 2018/15156, K: 5012-

        22. HD. 05.03.2019 T. 15156/5012

    22. HD. 05.03.2019 T. E: 2018/15125, K: 5008-

        22. HD. 05.03.2019 T. 15125/5008

    22. HD. 05.03.2019 T. E: 2018/16059, K: 4961-

        22. HD. 05.03.2019 T. 16059/4961

    22. HD. 05.03.2019 T. E: 2018/15120, K: 5003-

        22. HD. 05.03.2019 T. 15120/5003

    22. HD. 05.03.2019 T. E: 2018/15121, K: 5004-

        22. HD. 05.03.2019 T. 15121/5004

    22. HD. 05.03.2019 T. E: 2018/15158, K: 5014-

        22. HD. 05.03.2019 T. 15158/5014

    22. HD. 05.03.2019 T. E: 2018/15086, K: 4969-

        22. HD. 05.03.2019 T. 15086/4969

    22. HD. 05.03.2019 T. E: 2018/15111, K: 4994-

        22. HD. 05.03.2019 T. 15111/4994

    22. HD. 05.03.2019 T. E: 2018/15115, K: 4998-

        22. HD. 05.03.2019 T. 15115/4998

    22. HD. 05.03.2019 T. E: 2018/15444, K: 5021-

        22. HD. 05.03.2019 T. 15444/5021

    22. HD. 05.03.2019 T. E: 2017/19965, K: 5042-

        22. HD. 05.03.2019 T. 19965/5042

    22. HD. 05.03.2019 T. E: 2018/15107, K: 4990-

        22. HD. 05.03.2019 T. 15107/4990

    22. HD. 05.03.2019 T. E: 2018/15109, K: 4992-

        22. HD. 05.03.2019 T. 15109/4992

    22. HD. 05.03.2019 T. E: 2018/15110, K: 4993-

        22. HD. 05.03.2019 T. 15110/4993

    22. HD. 05.03.2019 T. E: 2018/15118, K: 5001-

        22. HD. 05.03.2019 T. 15118/5001

    22. HD. 05.03.2019 T. E: 2018/15108, K: 4991-

        22. HD. 05.03.2019 T. 15108/4991

    22. HD. 05.03.2019 T. E: 2017/20995, K: 4939-

        22. HD. 05.03.2019 T. 20995/4939

    22. HD. 04.03.2019 T. E: 2017/20961, K: 4792-

        22. HD. 04.03.2019 T. 20961/4792

    Davalı işyerinde icra keşif aracı şoförü olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin sonlandırıldığını, haklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı ile fazla çalışma ücret alacağı ve ilave tediye alacağının tahsilini talep etmiştir. Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, davanın reddine-

        22. HD. 04.03.2019 T. 20521/4915

    22. HD. 04.03.2019 T. E: 2017/20546, K: 4870-

        22. HD. 04.03.2019 T. 20546/4870

    22. HD. 04.03.2019 T. E: 2017/20968, K: 4800-

        22. HD. 04.03.2019 T. 20968/4800

    22. HD. 04.03.2019 T. E: 2016/6137, K: 4882-

        22. HD. 04.03.2019 T. 6137/4882

    22. HD. 04.03.2019 T. E: 2017/20978, K: 4799-

        22. HD. 04.03.2019 T. 20978/4799

    22. HD. 04.03.2019 T. E: 2017/20734, K: 4819-

        22. HD. 04.03.2019 T. 20734/4819

    22. HD. 04.03.2019 T. E: 953, K: 4887-

        22. HD. 04.03.2019 T. 953/4887

    22. HD. 04.03.2019 T. E: 2017/20563, K: 4846-

        22. HD. 04.03.2019 T. 20563/4846

    22. HD. 04.03.2019 T. E: 2017/20537, K: 4865-

        22. HD. 04.03.2019 T. 20537/4865

    22. HD. 28.02.2019 T. E: 1694, K: 4560-

        22. HD. 28.02.2019 T. 1694/4560

    22. HD. 28.02.2019 T. E: 1696, K: 4562-

        22. HD. 28.02.2019 T. 1696/4562

    22. HD. 28.02.2019 T. E: 1695, K: 4561-

        22. HD. 28.02.2019 T. 1695/4561

    22. HD. 28.02.2019 T. E: 1701, K: 4567-

        22. HD. 28.02.2019 T. 1701/4567

    22. HD. 28.02.2019 T. E: 1693, K: 4559-

        22. HD. 28.02.2019 T. 1693/4559

    22. HD. 28.02.2019 T. E: 2017/20072, K: 4662-

        22. HD. 28.02.2019 T. 20072/4662

    22. HD. 28.02.2019 T. E: 1702, K: 4568-

        22. HD. 28.02.2019 T. 1702/4568

    22. HD. 28.02.2019 T. E: 1698, K: 4564-

        22. HD. 28.02.2019 T. 1698/4564

    22. HD. 28.02.2019 T. E: 1697, K: 4563-

        22. HD. 28.02.2019 T. 1697/4563

    22. HD. 28.02.2019 T. E: 1699, K: 4565-

        22. HD. 28.02.2019 T. 1699/4565

    22. HD. 28.02.2019 T. E: 2016/6380, K: 4540-

        22. HD. 28.02.2019 T. 6380/4540

    22. HD. 28.02.2019 T. E: 1700, K: 4566-

        22. HD. 28.02.2019 T. 1700/4566

    22. HD. 28.02.2019 T. E: 1703, K: 4569-

        22. HD. 28.02.2019 T. 1703/4569

    22. HD. 28.02.2019 T. E: 2017/19527, K: 4635-

        22. HD. 28.02.2019 T. 19527/4635

    22. HD. 27.02.2019 T. E: 2016/6603, K: 4428-

        22. HD. 27.02.2019 T. 6603/4428

    22. HD. 27.02.2019 T. E: 2016/6604, K: 4427-

        22. HD. 27.02.2019 T. 6604/4427

    22. HD. 27.02.2019 T. E: 2016/6602, K: 4426-

        22. HD. 27.02.2019 T. 6602/4426

    22. HD. 27.02.2019 T. E: 878, K: 4398-

        22. HD. 27.02.2019 T. 878/4398

    22. HD. 27.02.2019 T. E: 2016/6875, K: 4503-

        22. HD. 27.02.2019 T. 6875/4503

    Davalı tarafından, davacının ayrılması üzerine düzenlenen veda yemeğinde davacıya ait olduğu iddia edilen CD görüntüleri ibraz edilmiş olup; söz konusu kayıtlarda bulunan konuşma içeriklerinden davacının iş sözleşmesini kendi işinde çalışmak üzere sona erdirdiği anlaşıldığı, öncelikle CD içeriğinin çözümünün yapılması, davacı asilin içerik hakkında söyleyecekleri de sorularak tüm savunmalar bir bütün halinde yeniden değerlendirilmesi ve davacının işten ayrılma şekline ilişkin iradesi şüpheye yer vermeyecek şekilde belirlenmesi gerektiği- Hakim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlı olup; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremeyeceği, duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebileceğinden, mahkemenin taleple bağlılık kuralına aykırı olarak, davacının son üç yıl 11.00-22.00 saatleri arasında çalıştığını beyan etmesine rağmen; hükme esas bilirkişi raporuna davacının tüm çalışma dönemi boyunca haftanın altı günü 09.00-22.00 saatleri arasında çalıştığının kabul edilerek fazla çalışma ücreti alacağının hesaplandığı- Davacının davayı somutlaştırma yükü, hakimin de davayı aydınlatma yükümlülüğü bulunduğu göz önüne alınarak, davacının 10 yıllık çalışma süresi boyunca yalnızca 20 gün yıllık izin kullandığı hayatın olağan akışına ters olduğundan, dosyada yer alan davacının imzasını içerir ancak tarih kısmı boş bırakılmış 2008, 2009 ve 2010 yılına ilişkin izin belgeleri de davacı asile sorularak davacının beyanı alındıktan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilip, sonucuna göre karar verilmesi gerektiği-

        22. HD. 27.02.2019 T. 6704/4437

    22. HD. 27.02.2019 T. E: 2017/20015, K: 4402-

        22. HD. 27.02.2019 T. 20015/4402

    22. HD. 27.02.2019 T. E: 2016/6547, K: 4484-

        22. HD. 27.02.2019 T. 6547/4484

    22. HD. 27.02.2019 T. E: 2017/19616, K: 4395-

        22. HD. 27.02.2019 T. 19616/4395

    22. HD. 27.02.2019 T. E: 2016/4288, K: 4391-

        22. HD. 27.02.2019 T. 4288/4391

    22. HD. 27.02.2019 T. E: 2016/6143, K: 4467-

        22. HD. 27.02.2019 T. 6143/4467

    22. HD. 27.02.2019 T. E: 616, K: 4515-

        22. HD. 27.02.2019 T. 616/4515

    22. HD. 26.02.2019 T. E: 2016/6588, K: 4270-

        22. HD. 26.02.2019 T. 6588/4270

    22. HD. 26.02.2019 T. E: 2016/6241, K: 4326-

        22. HD. 26.02.2019 T. 6241/4326

    22. HD. 26.02.2019 T. E: 1277, K: 4332-

        22. HD. 26.02.2019 T. 1277/4332

    22. HD. 26.02.2019 T. E: 2017/24867, K: 4296-

        22. HD. 26.02.2019 T. 24867/4296

    22. HD. 26.02.2019 T. E: 1129, K: 4352-

        22. HD. 26.02.2019 T. 1129/4352

    22. HD. 26.02.2019 T. E: 2016/6589, K: 4267-

        22. HD. 26.02.2019 T. 6589/4267

    22. HD. 26.02.2019 T. E: 2016/7020, K: 4289-

        22. HD. 26.02.2019 T. 7020/4289

    22. HD. 26.02.2019 T. E: 2016/6811, K: 4348-

        22. HD. 26.02.2019 T. 6811/4348

    22. HD. 26.02.2019 T. E: 2016/6253, K: 4328-

        22. HD. 26.02.2019 T. 6253/4328

    22. HD. 25.02.2019 T. E: 2017/20346, K: 4200-

        22. HD. 25.02.2019 T. 20346/4200

    22. HD. 25.02.2019 T. E: 2016/4926, K: 4234-

        22. HD. 25.02.2019 T. 4926/4234

    22. HD. 25.02.2019 T. E: 2016/5960, K: 4248-

        22. HD. 25.02.2019 T. 5960/4248

    22. HD. 25.02.2019 T. E: 2016/2100, K: 4242-

        22. HD. 25.02.2019 T. 2100/4242

    22. HD. 25.02.2019 T. E: 2017/20394, K: 4199-

        22. HD. 25.02.2019 T. 20394/4199

    Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçinin iddiasını ispatla yükümlü olduğu, bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiğinin varsayılacağı, fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeleri ve işyeri iç yazışmalarının delil niteliği taşıdığı, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda, tanık beyanları ile sonuca gidilebileceği, bununla beraber herkesçe bilinen genel bazı vakıaların da bu noktada göz önüne alınabileceği, işyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemeyeceği, aynı ilkelerin, ulusal bayram ve genel tatil alacağının ispatı bakımından geçerli olduğu-

        22. HD. 25.02.2019 T. 2050/4243

    22. HD. 25.02.2019 T. E: 2016/6168, K: 4223-

        22. HD. 25.02.2019 T. 6168/4223

    22. HD. 25.02.2019 T. E: 2016/6727, K: 4149-

        22. HD. 25.02.2019 T. 6727/4149

    22. HD. 25.02.2019 T. E: 2016/6134, K: 4212-

        22. HD. 25.02.2019 T. 6134/4212

    22. HD. 25.02.2019 T. E: 2016/17509, K: 4231-

        22. HD. 25.02.2019 T. 17509/4231

    22. HD. 21.02.2019 T. E: 2016/4832, K: 3987-

        22. HD. 21.02.2019 T. 4832/3987

    22. HD. 21.02.2019 T. E: 2017/20184, K: 3969-

        22. HD. 21.02.2019 T. 20184/3969

    İşçinin çalışma olgusunu her türlü delille kanıtlayabileceği- Çalışmanın ispatı konusunda, Sosyal Güvenlik Kurumu ve işyeri kayıtlarının, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgelerin, işyeri iç yazışmalarının delil niteliğinde olduğu, özellikle iddia edilen çalışma döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarındaki işverenlerin, kayden görünen işverenlerle işçi arasında iş görme ediminin yerine getirilip getirilmediğinin ve kaydın ne şekilde oluştuğunun araştırılması gerektiği- İşçinin çalışma olgusunun tespitinde işyerinde veya komşu işyerinde çalışanların tanıklığı önemli olduğu gibi tanık olarak dinlenecek kişinin tanıklığına güveni etkileyebilecek bir durumun olup olmadığının da araştırılması gerektiği, tanıklar belirli bir dönem çalışmışlarsa ve başkaca delil yok ise beyanlarının belirtikleri dönemle sınırlandırılması gerektiği-

        22. HD. 21.02.2019 T. 28440/3996

    22. HD. 21.02.2019 T. E: 2017/20185, K: 3972-

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32