Gönderen Konu: KDV, İhale Damga Vergisi ve Tellaliye Harcının Verilen Sürede Yatırılmaması İhalenin Feshi Sebebidir  (Okunma sayısı 5234 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1960
  • Tşk.Sayısı: 130
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi       
 
2012/9372 E.
2012/16924 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Büyükçekmece 2. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 28/04/2011
NUMARASI : 2011/592-2011/193

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

İhale alıcısı olan şikayetçinin, ihale kesinleştikten sonra tarafına mehil verilmeden, İİK 133. maddesi gereğince harçların yatınlmadığı gerekçesiyle satış işleminin iptaline karar verildiğini beyanla icra müdürlüğünün işleminin iptali için mahkemeye geldiği, mahkemece ihale zaptında masrafların yatırılması için 7 gün süre verilerek ihtarat yapıldığı gerekçesi ile talebin reddedildiği anlaşılmıştır ..

İhalenin gerçekleşmesiyle vergiyi doğuran olay meydana gelmekle kesin satış bedeli de verginin matrahını teşkil eder. İhalenin kesinleşmesiyle damga vergi, tellaliye harcı ve KDV borcu ödeme yükümlülüğü doğar. İcra müdürlüğünce ihalenin kesinleşmesinden sonra ihale alıcısına anılan vergilerin ödenmesi için süre verilmesi zorunlu olup verilen bu süre içinde anılan ödentilerin ödenmemesi durumunda 23.03.1995 tarihli 1/5 sayılı İBK gereğince, ihalenin satış memurluğunca kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

Somut olayda icra müdürünce 17.03.2001 tarihli ihale tutanağında, damga vergi, tellaliye harcı ve KDV borcun ödenmesi için verilen 7 günlük süre içinde yatınlması için alıcı-alacaklıya mehil verildiği, 05.04.2011 tarihinde Büyükçekmece 2. İcra Hukuk Mahkemesine satış tarihinden itibaren ihalenin feshi davası açılıp açılmadığının sorulduğu, ihalenin feshi davası açılmadığına dair cevabın alındığı, ihale alıcısına ihale tarihinden sonra harçların yatırılması için başkaca herhangi bir süre verilmediği ve icra müdürlüğünce anılan süre içinde harçlar yatınlmadığından bahisle satışın düşürüldüğü görülmektedir.

O halde yukarıda açıklandığı üzere ihalenin kesinleşmesinden önce verilen sürede bu bedelin yatınlmadığından bahisle memurlukça ihalenin düşürülmesine ilişkin verilen karar yasaya uygun değildir. Mahkemece şikayetin kabul edilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.'nun 366. ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 15/05/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33