Gönderen Konu: Boşanmanın Ferisi Niteliğindeki Tazminat Alacakları İlam Kesinleşmeden İnfaz Edilemez  (Okunma sayısı 542 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2261
  • Tşk.Sayısı: 136
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi                       
                                                                               
ESAS NO   : 2019/8879
KARAR NO   : 2019/14199   


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 14.01.2019 tarihli ve 2018/4967 Esas - 2019/43 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkikinin  borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :       
                                                             
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan ilamlı icra takibinde borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; dayanak ilamın aile hukukuna ilişkin olup kesinleşmeden takip konusu yapılamayacağını belirterek takibin iptaline karar verilmesini talep ettiği, mahkemece, şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verildiği, alacaklının temyizi üzerine Dairemizin 14/01/2019 tarihli ve 2018/4967 Esas -2019/43 Karar sayılı ilamı ile; takibe dayanak ilamın boşanma kararının ferisi niteliğinde olan maddi ve manevi tazminat ile yargılama giderlerine ilişkin olduğu, boşanma hükmünün tarafların temyiz etmemesi nedeniyle kesinleştiği, bu nedenle feri kalemler yönünden yapılan takipte bir usulsüzlük bulunmadığından bahisle kararın bozulduğu, bu kez borçlunun takibe dayanak boşanmaya ilişkin ilamın boşanma yönünden de bozulduğunu iddia ettiği görülmektedir.

Somut olayda; 14.01.2019 tarihli bozma ilamımızdaki tarih itibariyle dosyada mevcut ve şikayete konu kararın üzerinde kesinleşme şerhi bulunduğu ancak borçlunun karar düzeltme dilekçesi ile ileri sürdüğü iddianın incelenmesi neticesinde takibe dayanak boşanma ilamının boşanma hükmü yönünden de bozulduğu dolayısıyla takip tarihinde henüz kesinleşmediği anlaşılmıştır.

O halde; mahkemece, aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamların kesinleşmeden icra edilemeyeceği, ilam bir bütün olup eklentilerin de aynı kurala tabi olduğu, asıl hüküm kesinleşmeden eklentilerinin ayrıca takibe konulamayacağından bahisle verilen şikayetin kabulüne dair verilen  karar usul ve yasaya uygun olup kararın onanması gerekirken bozma kararı verildiği anlaşılmakla, borçlunun karar düzeltme talebinin kabulü gerekmiştir.


SONUÇ: Borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü ile  Dairemizin 14/01/2019 tarih ve 2018/4967 Esas -2019/43Karar  sayılı bozma ilamının KALDIRILMASINA, Kemalpaşa 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 30/07/2015 tarihli ve 2015/69 Esas- 2015/73 Karar sayılı kararının İİK'nin 366. ve HUMK'nin 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, 07/10/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32