Gönderen Konu: Ödeme emrine takip dayanağı belgenin rehinli takipte eklenmemesi  (Okunma sayısı 2381 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

By-leyl-i Lal

  • Forum Adalet Üyesi
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1065
  • Tşk.Sayısı: 55
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ


Esas No : 2014/12515
Karar No : 2014/15456

♦ÖDEME EMRİNE TAKİP DAYANAĞI BELGELERİN EKLENMEMESİ


DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Adem Özdemir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından borçlu aleyhine taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takipte borçlu vekili icra mahkemesine başvurusunda; takibe dayanak araç ruhsatı, kredi hesapları, kredi sözleşmeleri, hesap kat ihtarnamesi, hesap özeti ve banka kayıtlarının ödeme emri ile birlikte kendilerine gönderilmediğini ileri sürerek ödeme emrinin iptalini talep etmiş, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmiştir.

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi ile ilgili hükümleri düzenleyen İİK'nun 147/1.maddesinde, ödeme emrine itiraz hakkında İİK'nun 62'den 72. maddeye kadar olan hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür. İİK'nun 147/1. maddesinde takibin belgeye dayanması halinde, belgenin tasdikli bir örneğinin ödeme emrine ekleneceğine ilişkin aynı Kanun'un 6 l/1. maddesine atıf yapılmamıştır.

O halde, mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, ödeme emrinin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harem istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.05.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Gülüşlerim yüregimin sessiz cıglıklarının imzasıdır..Elinde ne varsa hayata dair,ötesi hiçbir şey ya da vesair...Hani demiş ya şair: Mutluluğu sende bulan senindir; ötesi misafir...
BY-KA-DE-ME

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33