Gönderen Konu: Taahhütname damga vergisi alınacağına ilişkin  (Okunma sayısı 466 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 852
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

Sayı:
97895701-155[2018/179]-E.950882
Tarih:
25/10/2018
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı : 97895701-155[2018/179]-E.950882                                                                                                                                                     25.10.2018

Konu : İcra dairesine ibraz edilen kağıtların vergilendirilmesi

 

 

İlgi (a) ve (c)'de kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, icra takip dosyalarındaki dosya borcuna istinaden alacaklının vekili ve borçlu tarafından tanzim edilen veya dairenizde düzenlenen, ödeme planı, taksit tutarları ve ödeme tarihlerini içeren … esas sayılı "Taahhütname Tutanağı" başlıklı kağıt ile …, … esas sayılı kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılarak buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 5 inci maddesinde (6728 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile değişen hali), bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan nispi vergiye tabi olanların sadece bir nüshasının damga vergisine tabi olacağı; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği; 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, resmi daireler veya noterlerce düzenlenerek kişilere verilen veya dairede bırakılan ve damga vergisi hiç alınmıyan veya noksan alınan kağıtların vergisinin mükelleflere, cezasının düzenleyenlere ait olacağı, beşinci fıkrasında, vergi ve cezanın, vergi için mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kağıtları düzenleyenlerden alınacağı; 26 ncı maddesinde ise, resmi dairelerin ilgili memurlarının kendilerine ibraz edilen kağıtların damga vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tespit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine göndermeye mecbur olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 44 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin "1-Genel bütçeli dairelerle kişiler arasında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması" başlıklı bölümünde, genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait damga vergisinin, anılan dairece kağıdın mahiyeti ve nispi veya maktu vergi tutarını gösteren formüle edilmiş bir yazıyla, kişinin tabi olduğu ödeme usulüne bakılmaksızın, kişiler tarafından, kağıdın düzenlenmesinden önce peşin olarak, genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine makbuz karşılığı ödeneceği hususları düzenlenmiştir.

Buna göre, genel bütçeli daire olan icra müdürlüğünüz ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait damga vergisinin, kişinin tabi olduğu ödeme usulüne bakılmaksızın, kişiler tarafından, kağıdın düzenlenmesinden önce peşin olarak ödenmesi gerekmekte olup, verginin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda müdürlüğünüzün sorumluluğu bulunmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, özelge talep formu ekinde yer alan … esas sayılı "Taahhütname Tutanağı" başlıklı kağıt ile …, … esas sayılı kağıtların incelenmesinden, borçlunun borcunu ödemeyi taahhüt ettiğine, alacaklı vekilinin de borçlunun ödeme taahhüdünü ve miktarını kabul ettiğine ilişkin hükümler içerdiği, icra müdürü ile borçlu ve alacaklı vekili arasında düzenlendiği anlaşılmış olup, mahiyeti itibarıyla taahhütname olan ve belli parayı ihtiva eden söz konusu kağıtların 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca bir nüsha üzerinden nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Garanti Belgesi Taahhütname Niteliğinde Olmad. Damga Vergisine Tabi Değildir

Başlatan Özgür KOCAForumun Vergi Hukuku

Yanıt: 0
Gösterim: 3807
23 Mayıs 2015, 08:04:24
Gönderen: Özgür KOCA
Kamulaştırmasız el atmada damga vergisi

Başlatan Deniz034Forumun Harç & Vergi Uygulamaları

Yanıt: 0
Gösterim: 2195
03 Ağustos 2016, 17:40:31
Gönderen: Deniz034
2016 yılı damga vergisi tebliği

Başlatan Özgür KOCAForumun Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler

Yanıt: 0
Gösterim: 2056
25 Aralık 2015, 21:24:04
Gönderen: Özgür KOCA
İhale alıcısı kdv ve damga vergisi yatırmazsa

Başlatan meygiaForumun İcra ve İflas Hukuku

Yanıt: 1
Gösterim: 636
27 Temmuz 2019, 12:03:03
Gönderen: Özgür KOCA
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)

Başlatan Özgür KOCAForumun Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler

Yanıt: 0
Gösterim: 1421
31 Aralık 2017, 09:45:16
Gönderen: Özgür KOCA
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33