Gönderen Konu: İhale Edilen Malın Tescilinden Sonra İhalenin Feshi Davası Açılması - Tahliye ve Teslime Engel Değil  (Okunma sayısı 2889 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2059
  • Tşk.Sayısı: 134
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

12. Hukuk Dairesi         2015/31193 E.  ,  2016/7844 K. b9935ab6983cf407


"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

... İcra Müdürlüğü'nün 2014/252 Talimat sayılı dosyasından 27.08.2015 tarihinde yapılan ihale ile ... ili, ... İlçesi, ... Mahallesi 9980 Ada, 7 Parsel, 4 Nolu bağımsız bölümün şikayetçiye ihale edildiği ve ihalesinin kesinleşmesi ile taşınmazın ihale alıcısı şikayetçi adına tapuda tescilinin yapıldığı, ihale alıcının taşınmazın kendisine teslimine ilişkin 17.09.2015 ve 16.10.2015 tarihli taleplerinin, takip borçlusu tarafından ... İcra Hukuk Mahkemesi'nde ihalenin feshi davası açılıp davanın derdest olduğu gerekçesiyle icra müdürlüğünün 19.10.2015 tarihli kararıyla reddedildiği, şikayetçi ihale alıcısının memurluk kararının iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmıştır.

İİK'nun 135/1. maddesi gereğince taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı adına tescil edilmesi için 134. maddede yazılı müddete uyularak tapuya yazı yazılır. İİK'nun 134/son maddesinde ise tapu idaresine tescil için yazı yazılması, ihale tarihinden itibaren şikayet için muayyen müddetin (7 gün) geçmesine veya ihalenin feshi istenilmiş ise şikayeti sonuçlandıran kararın kesinleşmesine bağlı tutulmuştur.

Somut olayda 7 günlük sürenin geçtiği ve taşınmazın tapuda alıcı adına tescilinin de tamamlandığı anlaşılmaktadır.

İhale tarihinden itibaren 7 günlük süre geçtikten ve taşınmaz ihale alıcısı adına tescil edildikten sonra ihalenin feshinin istenmesi, icra müdürünün, İİK'nun 135. maddesi uyarınca taşınmazı ihale alıcısına teslim etmesine engel teşkil etmez.

O halde taşınmazın teslimi talebinin reddine dair memurluk kararı İİK'nun 135. maddesine aykırı olmakla, mahkemece şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33