Gönderen Konu: Memur Muamelesini Şikayetin Kesinleşen İhale Nedeniyle Tescile Engel Olamayacağı  (Okunma sayısı 1012 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2124
  • Tşk.Sayısı: 135
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
                                                                           

ESAS NO   : 2016/12558
KARAR NO: 2017/4490   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetçi üçüncü kişi vekilinin, ortaklığın giderilmesi suretiyle satışa çıkarılan taşınmazın 10.7.2015 tarihinde yapılan ihalede, Ramazan S. tarafından satın alındığını, ancak adı geçen tarafından ihale bedelinin süresinde ödenmemesi nedeniyle satış memurluğunca İİK'nun 133. maddesi gereğince ihalenin birinci alıcı yönünden kaldırılmasına ve ikinci sırada en yüksek pey süren şikayetçiye taşınmazın satın alınması yönünde muhtıra gönderilmesine karar verildiğini, şikayetçi tarafından bu teklifin kabul edilerek süresi içerisinde ihale bedeli ve vergilerin satış memurluğunun hesabına yatırıldığını ve taşınmazın şikayetçi adına tapuda tescili için gereğinin yapılmasının istendiğini, ancak satış memurluğunun 22.10.2015 tarihli kararı ile, İzmir 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2015/937 Esas sayılı dosyasında verilen kararın kesinleşmesine kadar tescil işlemlerinin bekletilmesine karar verildiğini ileri sürerek, satış memurluğunun 22.10.2015 tarihli kararının 1-A ve 2 numaralı bentlerinin iptalini istediği, mahkemece satış memurluğunun kararında bahsi geçen mahkeme kararının sonucunun tescili etkileyeceği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.

İİK'nun 134/son maddesi uyarınca, ihalenin feshi için öngörülen şikayet süresinin geçmesinden ya da ihalenin feshi istenmiş ise bu konudaki şikayeti neticelendiren kararın kesinleşmesinden sonra ihalesi yapılan taşınmazın alıcı adına tescili için tapu idaresine  yazı yazılır.

Öte yandan İİK'nun 22. maddesine göre, şikayet, icra mahkemesince karar verilmedikçe icrayı durdurmayacağı gibi, şikayet hakkında verilen kararın temyizi dahi kesinleşen ihale sonrası ayrıca mahkemece tedbir kararı verilmediği sürece alıcı adına tescil işlemi yapılmasına engel teşkil etmez.

Somut olayda, 10.7.2015 tarihinde yapılan ihalenin, (yasal sürede ihalenin feshi istenmediğinden) kesinleşmiş olduğu sabit ve tartışmasızdır. İhale konusu taşınmazın hissedarı ve ortaklığın giderilmesi davasının davacısı olan Faruk Aksekili tarafından şikayet edilen, satış memurluğunun 05.8.2015 tarihli, satıştan ve davadan feragatin satış memurluğunca kabul edilmeyerek ihale kararının kaldırılmasına ilişkin kararına yönelik olarak, İzmir 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2015/937 E. ve 2015/995 K. sayılı dosyasında verilen 08.9.2015 tarihli kararda, şikayetin reddedildiği, tescil ve satış sonrası diğer işlemlerin yapılmasına engel oluşturacak bir tedbir kararının da bulunmadığı görülmektedir. Hal böyle olunca, satış memurluğunun ihalesi kesinleşen taşınmazın satış sonrası işlemlerini ve bu doğrultuda ihale alıcısı adına tesciline ilişkin işlemleri yapmaktan kaçınması ve bu yönde verdiği karar, İİK'nun yukarıda açıklanan 134/son maddesi hükmüne aykırıdır.

O halde, mahkemece, şikayetin kabulü ile şikayet konusu kararın iptaline  karar vermek gerekirken, istemin  reddine yönelik hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ  : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.03.2017 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33